Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ
Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού είναι και ελληνικό. Παρ' ότι δεν έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες για το πρόβλημα αυτό, όπως επισημαίνουν ειδικοί και εκπαιδευτικοί, με βάση την εμπειρία τους, σε ποσοστό 10% με 15% οι μαθητές που τελειώνουν το δημοτικό σχολείο δεν κατανοούν επαρκώς τα κείμενα που διαβάζουν και κατατάσσονται στην κατηγορία των λειτουργικά αναλφάβητων. Στη χώρα μας δεν έχει διερευνηθεί αν το σύστημα ανάγνωσης που ακολουθείται στα δημοτικά σχολεία (στηρίζεται στον συλλαβισμό, ο οποίος όμως δεν γίνεται στην έκταση που συνέβαινε πριν από μερικές δεκαετίες) ευθύνεται για τον λειτουργικό αναλφαβητισμό που και εμείς αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα όμως, όπως επισημαίνουν ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί, το άγχος του εκπαιδευτικού να «βγάλει» την ύλη κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εμποδίζει την αφομοίωση των γνώσεων από τους μαθητές, αρκετοί από τους οποίους καταφεύγουν στην αποστήθιση, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
Έτσι, εκπαιδευτικοί και ειδικοί συμφωνούν ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να διερευνηθεί και εδώ, αλλά πιστεύουν ότι η αλλαγή του συστήματος εκμάθησης της γλώσσας στην πρώτη τάξη του Δημοτικού δεν μπορεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού. Όπως αναφέρει προς «Το Βήμα» ο καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Ισόβιο Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών Μαθησιακών Δυσκολιών κ. Γ. Παυλίδης, στην πρώτη τάξη του Δημοτικού το 70% των μαθητών θα μάθει να διαβάζει και να γράφει ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Κάποιοι από αυτούς, ποσοστό 5%, θα είναι δυσλεκτικοί, γιατί αυτό είναι το ποσοστό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οπότε θα χρειάζονται εξατομικευμένη διδασκαλία και άλλη αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό θα μπορέσει να μάθει ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Άλλοι μαθαίνουν καλύτερα ακολουθώντας την ολική μέθοδο και άλλοι την αναλυτικοσυνθετική. «Γι' αυτό στις τάξεις θα πρέπει να διδάσκονται όλες οι μέθοδοι, ώστε να βοηθούνται όλοι οι μαθητές. Αυτό όμως προϋποθέτει περισσότερη κατάρτιση και επιμόρφωση από την πλευρά των εκπαιδευτικών» σημειώνει χαρακτηριστικά.  «Κάθε παιδί έχει τις ιδιαιτερότητές του» επισημαίνει ο πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ κ. Π. Χαραμής. «Στις ευαίσθητες τάξεις του Δημοτικού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες, και αυτό γιατί οι γενικές συνταγές ενέχουν τον κίνδυνο να ζημιώνουν κάποιες κατηγορίες ατόμων. Γι' αυτό χρειάζεται συστηματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, αλλά και ιδιαίτερα μέτρα πρόληψης του αναλφαβητισμού στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, όπως και το να έχουμε μικρότερα τμήματα».                                                                                            ΒΗΜΑ, 18/12/2005
ΘΕΜΑΤΑ
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 περίπου λέξεις.
                                                                                                                                                Μονάδες 25
Β1. Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου.
                                                                                                                                                Μονάδες 10
Β2.  Ποια λειτουργία της γλώσσας επιλέγει ο συντάκτης του κειμένου και τι πετυχαίνει μ΄ αυτή;
                                                                                                                                                Μονάδες 10
Β3. Να δώσετε από ένα συνώνυμο στις λέξεις: εκπαιδευτικοί, κατανοούν, δυσκολίες,  κατάρτιση, χρειάζεται
                                                                                                                                                Μονάδες 5
Β4. Να αναπτύξετε τη φράση: «το άγχος του εκπαιδευτικού να «βγάλει» την ύλη κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εμποδίζει την αφομοίωση των γνώσεων από τους μαθητές» σε μία παράγραφο 110 περίπου λέξεων
                                                                                                            Μονάδες 10
Γ. Με αφορμή το κείμενο που διαβάσατε γίνεται μια συζήτηση μέσα στην τάξη σας για το πώς μπορεί να καταπολεμηθεί το πρόβλημα του αναλφαβητισμού. Παίρνετε το λόγο και προτείνεται άλλους τρόπους, πέραν του σχολείου, με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του αναλφαβητισμού (350 λέξεις).
                                                                                                                                                Μονάδες 40

                                                                                                                                Βασίλης Πρασσάς
                                                                                                                                Καλή επιτυχία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου