Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Δημιουργική γραφή: ένα «όχημα» για τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης

Δημιουργική γραφή: ένα «όχημα» για τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης

Βασίλης Πρασσάς


Εργαστήριο

Ζάκυνθος, 12 Νοεμβρίου 2015


ΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Η Δημιουργική Γραφή:
  • Είναι κάτι το εντελώς ρευστό και ελεύθερο, που δεν υπακούει σε αυστηρούς κανόνες
  • Είναι η ελεύθερη έμπνευση και δημιουργία
  • Είναι η ενεργοποίηση και έκφραση της δημιουργικής μας πνοής
  • Είναι το ψαχούλευμα πίσω από το πιθανό
  • Είναι η ανυπακοή στις επιταγές και ερμηνείες της λογικής
  • Είναι η ανατροπή της καθημερινής «οικείας» αίσθησης της πραγματικότητας, για να ανακαλύπτουμε νέες όψεις αυτής («ανοικείωση» της πραγματικότητας κατά τον Shklovsky)