Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ

 Ουμπέρτο Γκαλιμπέρτι
 Ο νέος κομφορμισμός
  
Σε κανένα δεν δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξει την εποχή στην οποία θα ζήσει ούτε και η δυνατότητα να ζήσει έξω από την εποχή στην οποία γεννήθηκε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι τέκνο του καιρού του και επομένως που να μην είναι κατά κάποιον τρόπο «ομογενοποιημένος». Σε σχέση με τις εποχές που προηγήθηκαν η εποχή μας είναι η πρώτη που ζητάει την ομογενοποίηση όλων των ανθρώπων ως προϋπόθεση της ύπαρξής τους. Οι λόγοι αυτής της ομογενοποίησης πρέπει να αναζητηθούν σε εκείνη τη συνθήκη σύμφωνα με την οποία, στην εποχή της τεχνικής και της παγκόσμιας οικονομίας, το να «εργάζεται» κανείς σημαίνει να «συνεργάζεται» στο εσωτερικό ενός μηχανισμού, όπου οι ενέργειες του καθένα έχουν ήδη προκαταβολικά περιγραφεί και προδιαγραφεί από το οργανόγραμμα για την καλή λειτουργία αυτού του μηχανισμού.

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ / ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ - ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Α. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών

Αγαπητοί γονείς, φίλες και φίλοι συνάδελφοι, αγαπημένα μου παιδιά,

Ως σχολική επίδοση ενός μαθητή ορίζεται η αξιολόγηση της απόδοσης του σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία και τους τιθέμενους μαθησιακούς στόχους.
Αρκετοί μαθητές παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση και οι γονείς τους τις περισσότερες φορές ή δεν ξέρουν που να την αποδώσουν ή την αποδίδουν στην «τεμπελιά» ή σε μια γενικότερη αδυναμία στα μαθήματα. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Η χαμηλή σχολική επίδοση είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα.

α. Θα μιλήσω με τα μάτια ενός δασκάλου. Τι βλέπουν τα μάτια ενός δασκάλου;
Τα μάτια ενός δασκάλου……………………………………………. 
 
1. Βλέπουν μαθητές με ελλιπή σχολική ωριμότητα, κυρίως στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου…. Η σχολική ωριμότητα αφορά  την εξέλιξη της νοημοσύνης του παιδιού, που ποικίλει από άτομο σε άτομο, τη συναισθηματική και κοινωνική του εξέλιξη και τη βιολογική του ωρίμανση… μπορεί να προκαλέσει στο παιδί αδυναμία παρακολούθησης των μαθημάτων του, δυσκολίες στην ανάγνωση και γραφή, αδυναμία προσαρμογής στο περιβάλλον και στους κανόνες της τάξης, δυσκολία στις κοινωνικές συναναστροφές…
Στη σχολική ανωριμότητα οφείλεται και η απουσία αυτοεπίγνωσης – μη συναίσθηση της έλλειψης, π.χ. στα διαγωνίσματα (έχουν την αίσθηση πως έχουν απαντήσει σωστά, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική)