Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Τρόπος εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Α΄ λυκείου (Τράπεζα Θεμάτων)

Νέα Ελληνική Γλώσσα
Για την εξέταση στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα ή δύο κείμενα περιορισμένης έκτασης από τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο), που αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχουν νοηματική πληρότητα. Τα κείμενα σχετίζονται με θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι μαθητές εξετάζονται σε τρία (3) θέματα. Συγκεκριμένα καλούνται:

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Βιογραφικό σημείωμα - βιογραφικά είδη

3.2  Βιογραφικό σημείωμα

Είναι η συνοπτική παρουσίαση της ζωής και του έργου του βιογραφούμενου προσώπου.

Χαρακτηριστικά του βιογραφικού σημειώματος

Ø      Σκοπός: ο συγγραφέας ενός βιογραφικού σημειώματος αποσκοπεί στο να παράσχει μια συνοπτική πληροφόρηση για τη ζωή και το έργο αυτού του προσώπου
Σημείωση: όταν υπάρχει σχόλιο, άμεσο ή έμμεσο, π.χ. "κορυφαίος διηγηματογράφος" εκφράζεται ο θαυμασμός του συγγραφέα προς το πρόσωπο αυτό, αλλά και η πρόθεσή του να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών.
Το σχόλιο αυτό μπορεί να δηλώνει:
·       αντικειμενική πληροφόρηση,
·       ήπια επιδοκιμασία,
·       έντονη επιδοκιμασία,
·       απροκάλυπτο ενθουσιασμό.

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Βιογραφικά είδη-βιογραφία

3.1  Βιογραφία

Είναι η εξιστόρηση της ζωής και του έργου ενός προσώπου (βιογραφούμενο πρόσωπο).

Χαρακτηριστικά της βιογραφίας

Ø      Σκοπός: ο συγγραφέας μιας βιογραφίας ενδέχεται να αποσκοπεί στα:

·         Να εκφράσει το θαυμασμό του για το βιογραφούμενο πρόσωπο, αναφέροντας χαρακτηριστικά γεγονότα της ζωής και του έργου του προσώπου αυτού.
·         Να δώσει αξιομνημόνευτο υλικό.
·         Να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών για το βιογραφούμενο πρόσωπο ή και συγκίνηση.
·         Ενδεχομένως και να διδάξει.