Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Συναισθηματική νοημοσύνη
Έξυπνα δεν είναι μόνο τα παιδιά που εντυπωσιάζουν  με  τις σχολικές επιδόσεις τους. Έξυπνα είναι και τα παιδιά που διαθέτουν ισχυρή αυτοεκτίμηση και υπευθυνότητα και μπορούν να  κατανοούν τόσο τα δικά τους συναισθήματα, όσο και τα συναισθήματα των άλλων. Διαθέτουν δηλαδή  υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.