Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Διαγώνισμα Β΄ Λυκείου / Χώροι κοινωνικής δικτύωσης / Τράπεζα Θεμάτων

Κείμενο

[Οι «συνομιλίες της απουσίας» στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης]

Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του κυβερνοχώρου δείχνει ότι το διαδίκτυο
ανταποκρίνεται στις ανάγκες επικοινωνίας των νέων, γιατί τους επιτρέπει να
περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους συνομιλώντας με γνωστούς και άγνωστους
συνομηλίκους. Αλλά αυτή η διαδικτυακή λάμψη οδηγεί ορισμένους νέους - συνήθως
αυτούς που έχουν δύσκολες σχέσεις στην πραγματική ζωή – να αναπτύξουν
επικίνδυνες συνάφειες με άγνωστους ανθρώπους ή να υποστούν διαδικτυακή
κακοποίηση.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Έκθεση / Διαγώνισμα Β΄ Λυκείου / ΜΜΕ / Τράπεζα Θεμάτων

Η πέμπτη εξουσία

Απέναντι στις καταχρήσεις των εξουσιών, ο τύπος και τ’ άλλα μέσα
ενημέρωσης υπήρξαν για αρκετές δεκαετίες, στα δημοκρατικά καθεστώτα κυρίως,
ένα καταφύγιο για τους πολίτες. Αυτό συνέβαινε, γιατί οι δημοσιογράφοι θεωρούσαν
συχνά μέγιστο καθήκον όχι μόνο να ελέγχουν τη λειτουργία των τριών εξουσιών
(νομοθετικής, εκτελεστικής, δικαστικής), μα και να καταγγέλλουν τις λογής
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, για πολλά χρόνια τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης θεωρούνταν η «τέταρτη εξουσία».