Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.5199/27-07-2011
ΑΔΑ: 4ΑΣΔ9-8ΞΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.Ε & ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»
Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Αναστασιάδης
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 406 Α γ. Παρασκευή
Ταχ. Κώδικας :153 42
Τηλεφ.: 210 6016386
Email: tae(ΑΤ)pi-schools.gr
Πληροφορίες: Α. Σμυρνιωτοπούλου
Τηλέφωνο: 210-6018303, 6018304
Email: asmyr(ΑΤ) pi-schools.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Πιλοτική Εφαρμογή», που συγχρηματοδοτείται από την ΕυρωπαϊκήΈνωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο
Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ 

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθιών 2011-2012

Για την πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄), πατήστε ΕΔΩ 

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Βασίλης Πρασσάς, Θεωρία και Πράξη, Έκφραση-΄Εκθεση Γ΄ Λυκείου, Εκδόσεις Κοκοτσάκης
 
Πρόκειται για την αφαιρετική διαδικασία συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου, προκειμένου να επιτευχθεί:
Ø  Η κατανόησή του
Ø  Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενό του
Ø  Η διάκριση του αναγκαίου από το περιττό, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη γλώσσα του κειμένου

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Περίληψη

Βασίλης Πρασσάς, Θεωρία και Πράξη, Έκφραση-΄Εκθεση Γ΄ Λυκείου, Εκδόσεις Κοκοτσάκης
 
Πρόκειται για την αφαιρετική διαδικασία συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου, προκειμένου να επιτευχθεί:
Ø  Η κατανόησή του
Ø  Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενό του

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Δρ Κων/νος Αγγελάκος
Φιλόλογος στο Τμήμα Επιμόρφωσης
του Παιδαγωγικού ΙνστιτούτουΑ΄ Εισαγωγή: Η  Περίληψη  ως  μορφή  πύκνωσης  του  λόγου  - Στόχοι της διδασκαλίας
Η  περίληψη δεν είναι ξεχωριστό γραμματειακό είδος αλλά  ένας τρόπος  απόδοσης προϋπάρχοντος κειμένου   μέσα  από  τον  οποίο επιδιώκεται:

Τροποποιήσεις ειδικών περιπτώσεων σε μηχανογραφικά δελτία


Σας κάνουμε γνωστό ότι στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχουν περιέλθει αιτήσεις υποψηφίων, που οριστικοποίησαν το μηχανογραφικό τους δελτίο, για αλλαγή στοιχείων που αφορούν στις ειδικές περιπτώσεις α) πολυτέκνων ή β) τριτέκνων ή γ) κοινωνικών κριτηρίων, ύστερα από διαπίστωση ότι, εν τέλει, δεν εμπίπτουν ή εμπίπτουν στην ειδική περίπτωση όπως έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο.