Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Διαγώνισμα Β΄ Λυκείου / Χώροι κοινωνικής δικτύωσης / Τράπεζα Θεμάτων

Κείμενο

[Οι «συνομιλίες της απουσίας» στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης]

Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του κυβερνοχώρου δείχνει ότι το διαδίκτυο
ανταποκρίνεται στις ανάγκες επικοινωνίας των νέων, γιατί τους επιτρέπει να
περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους συνομιλώντας με γνωστούς και άγνωστους
συνομηλίκους. Αλλά αυτή η διαδικτυακή λάμψη οδηγεί ορισμένους νέους - συνήθως
αυτούς που έχουν δύσκολες σχέσεις στην πραγματική ζωή – να αναπτύξουν
επικίνδυνες συνάφειες με άγνωστους ανθρώπους ή να υποστούν διαδικτυακή
κακοποίηση.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Έκθεση / Διαγώνισμα Β΄ Λυκείου / ΜΜΕ / Τράπεζα Θεμάτων

Η πέμπτη εξουσία

Απέναντι στις καταχρήσεις των εξουσιών, ο τύπος και τ’ άλλα μέσα
ενημέρωσης υπήρξαν για αρκετές δεκαετίες, στα δημοκρατικά καθεστώτα κυρίως,
ένα καταφύγιο για τους πολίτες. Αυτό συνέβαινε, γιατί οι δημοσιογράφοι θεωρούσαν
συχνά μέγιστο καθήκον όχι μόνο να ελέγχουν τη λειτουργία των τριών εξουσιών
(νομοθετικής, εκτελεστικής, δικαστικής), μα και να καταγγέλλουν τις λογής
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, για πολλά χρόνια τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης θεωρούνταν η «τέταρτη εξουσία».

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Αφήγηση / οπτικές γωνίες


3.16.1  Εσωτερική οπτική γωνία – εσωτερική εστίαση

             Έχουμε όταν:

·      Ο πομπός μετέχει στα γεγονότα που αφηγείται…
·      Η αφήγηση είναι κατά βάση πρωτοπρόσωπη, ο αφηγητής δηλαδή είναι «ομοδιηγητικός»…
·      Λειτουργεί το προσωπικό φίλτρο του αφηγητή…

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Αφηγηματικοί Χρόνοι

4.2.7  Αφηγηματικοί χρόνοι
(Από το βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα - Το γνωστικό αντικείμενο, Βασίλης Πρασσάς, εκδόσεις Κοκοτσάκης, 2005) 

Χρόνοι εξωτερικοί-εξωκειμενικοί σε σχέση με την αφήγηση

Από τη στιγμή που η αφήγηση είναι μια πράξη επικοινωνίας μεταξύ ενός πομπού (συγγραφέας ή ομιλητής) και του δέκτη (αναγνώστης ή ακροατής), που αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα, μπορούμε να εντοπίσουμε τους εξής χρόνους:

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Τύποι του αφηγητή / Αφηγητή τύποι

4.2.1        Τύπος του αφηγητή
(Από το βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα-Το γνωστικό αντικείμενο, Βασίλης Πρασσάς, Εκδόσεις Κοκοτσάκης, 2005)

Αφηγητής, όπως προαναφέρθηκε, είναι το πρόσωπο που αφηγείται (πομπός), που μεταφέρει δηλαδή λεκτικά (γραπτά ή προφορικά) σε κάποιον ή κάποιους άλλους (δέκτες) τα γεγονότα μιας ιστορίας. Πρόκειται, λοιπόν, για τη «φωνή» που αναλαμβάνει την ευθύνη της αφηγηματικής πράξης. Η «φωνή» αυτή ενδέχεται να ταυτίζεται ή όχι με το υποκείμενο που μιλά ή γράφει, να συμμετέχει ή όχι στη δράση κ.λπ. Στις αφηγήσεις για παράδειγμα πραγματικών γεγονότων καθίσταται φανερό ποιος αφηγείται και ο πομπός, συγγραφέας ή ομιλητής, ταυτίζεται με τον «αφηγητή», στις λογοτεχνικές όμως αφηγήσεις αφηγητής και συγγραφέας είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα που δεν πρέπει να συγχέονται. Και τούτο διότι ο συγγραφέας είναι ένα πραγματικό πρόσωπο με αληθινή ζωή και υπάρχει έξω από το κείμενο, ενώ ο «αφηγητής» είναι ένα πρόσωπο του κειμένου, ένα γλωσσικό υποκείμενο που αφηγείται στο πλαίσιο ενός πλασματικού λόγου.
Οι βασικοί τύποι αφηγητή, σύμφωνα με το Γάλλο αφηγηματολόγο Gérard Genette, είναι:

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Αφηγηματικοί τρόποι / Τρόποι αφήγησης

4.2.1        Αφηγηματικοί τρόποι
(Από το βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα - Το γνωστικό Αντικείμενο, Βασίλης Πρασσάς, Εκδόσεις Κοκοτσάκης, 2005)

Πρόκειται για τους τρόπους παρουσίασης του αφηγηματικού υλικού. Οι τρόποι αυτοί είναι:

1.      Η αφήγηση. Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία ο αφηγητής, ο ίδιος ο συγγραφέας ή κάποιος άλλος, διηγείται τα γεγονότα και μεταδίδει με πλάγιο τρόπο τα λεγόμενα των ηρώων του. Η αφήγηση διακρίνεται σε:

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Γλωσσικές Ποικιλίες / Ποικιλίες της γλώσσας

1.5  Οι ποικιλίες της γλώσσας / γλωσσική πολυμορφία
Από το βιβλίο "Νεοελληνική Γλώσσα - Το γνωστικό αντικείμενο", Βασίλης Πρασσάς, Εκδόσεις Κοκοτσάκης 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά μιας γλωσσικής κοινότητας είναι η γλωσσική πολυμορφία/ετερογένεια, η ύπαρξη δηλαδή διαφορετικών γλωσσικών ποικιλιών, των οποίων φορείς και φυσικοί ομιλητές αποτελούν τα διάφορα μέλη αυτής της κοινότητας. Και αυτό είναι εύλογο αν λάβει κανείς υπόψη του την ευρύτερη κοινωνική αλλά και εθνοπολιτισμική ετερογένεια, την οποία η γλώσσα ως κοινωνικοψυχολογικό φαινόμενο ανακλά, εκφράζει και υπηρετεί.

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-2015

ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 52/25-08-2014  του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες διδασκαλίας των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ για το σχ. έτος 2014-2015.
Συγκεκριμένα:

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης 2014-2015

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις
Α΄/θμιας  και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις  Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό  
έτος    2014-2015».  

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α), σε συνδυασμό με τις  διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α’) και του άρθρου 14 παρ. 29ι του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α).
2.       Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2 του Ν. 2986/2002.
3.       Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010.
4.       Την υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/19-6-2014) κοινή απόφαση   του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκουδήμο.
5.       Τη γνώμη των ΑΠΥΣΔΕ.
6.       Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
                                           
                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Α. Αποσπούμε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω  εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για  το σχολικό έτος 2014-2015, όπως αυτοί εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:  ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2014-2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2014-2015
Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-7-2014 έως 8-8-2014. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
1.Ελληνες πολίτες
2.Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο
3.Πολίτες κρατών μελών της ΕΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΓΙΑ ΚΛΑΔΟΥΣ  ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19 - ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-2015 / ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1938 / 17 Ιουλίου 2014 / 24325 / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / Αριθμ. 104968/Γ2

Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015. 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Νεοελληνική Γλώσσα
Στη διδακτέα−εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου περιλαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων:
1. Έκφραση−Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση 2014, εκτός από τα εξής:

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2014-2015

Ενημερωτικό του αιρετού  στο  ΚΥΣΔΕ
Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. 2014.
  1. Αρχικά στην Ειδική Αγωγή είχαμε 191 ενεργές αιτήσεις και 41 που ακυρώθηκαν. Εξ αυτών μετατέθηκαν 90 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 47,12%).

Μετεγγραφές ΑΕΙ και ΤΕΙ 2014-2015

Απόφαση οικονομικού... απεγκλωβισμού των κεντρικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας λόγω των χιλιάδων μετεγγραφών που αναμένονται τον Σεπτέμβριο πήρε το υπουργείο Παιδείας. Οπως αποφασίστηκε από τον υπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο, ύστερα από σχετική εισήγηση και του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας κ.Αθανασίου Κυριαζή, σε όλες τις περιπτώσεις μετεγγραφών φοιτητών από τμήματα περιφερειακών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ στα οποία εισήχθησαν σε κεντρικά πανεπιστήμια θα μεταφέρονται μαζί τους και οι σχετικές πιστώσεις (δηλαδή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην εκπαίδευσή τους).

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων 2014 στην Έκθεση / SOS θέματα 2014 (Γλώσσα των νέων)


«Ο λαός των Γκρέκων είναι αναρχικός και δύσκολος να τιθασευθή. Γι’ αυτό πρέπει να τον χτυπήσουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ίσως αναγκασθή να συμμορφωθή. Εννοώ να πλήξουμε τη γλώσσα του, την θρησκεία του, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε την δυνατότητά του να αναπτυχθεί»: Χένρι Κίσινγκερ.

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων 2014 στην Έκθεση / SOS θέματα 2014 (Το άγχος των εξετάσεων)

Το άγχος των εξετάσεων

ΚΕΙΜΕΝΟ

Οι σπουδές ως κοινωνική επένδυση

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  www.tovima.gr)

Για τα ελληνικά δεδομένα, το ερώτημα αν αξίζει να πάει κάποιος στο πανεπιστήμιο μοιάζει ρητορικό. Σε μια χώρα, όπου οι εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο αποτελούν σταθερή πηγή ειδησεογραφίας, αναλύσεων και σχολιασμών, είναι προφανές ότι υπάρχει ευρεία κοινωνική συναίνεση σχετικά με τη σημασία του γεγονότος καθεαυτού και την αξία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατ΄ επέκταση. Είναι ενδεικτικό ότι τα αποτελέσματα, οι βάσεις, ακόμη και τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων τροφοδοτούν εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες. Συνεπώς, η ελληνική κοινωνία έχει απαντήσει θετικά στο ερώτημα αν αξίζει να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Το ερώτημα που θα έπρεπε λοιπόν να τεθεί, αφορά όχι το αν αξίζει αλλά γιατί αξίζει- σωστότερα, γιατί υπάρχει η γενικευμένη πεποίθηση ότι αξίζει- να αποκτήσει κάποιος πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων 2014 στην Έκθεση / SOS θέματα 2014 (Βία)

Το αληθινό παραμύθι της βίας 

ΚΕΙΜΕΝΟ
του Ευγένιου Τριβιζά

Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι ένα πολύμορφο και πολυδιάστατο φαινόμενο, η έκταση και η σοβαρότητα του οποίου δύσκολα αναγνωρίζονται. Κυρίως επειδή τα θύματα φοβούνται να τοεξομολογηθούν, οι δάσκαλοι δυσκολεύονται να το χειριστούν και τα σχολεία διστάζουν να το παραδεχτούν λόγω του αρνητικού αντίκτυπου που θα έχει στην εικόνα και στη φήμη τους. Η σχολική βία ξεκινάει από κοροϊδευτικές παρατηρήσεις, προσβλητικές εκφράσεις, διασπορά ψιθύρων με στόχο τον στιγματισμό και αποκλεισμό του θύματος από σχολικές παρέες, κλιμακώνεται με την καταστροφή ή κλοπή αντικειμένων ιδιοκτησίας του, συχνά εκτρέπεται σε σωματική βία. Στην αρχή απλά σπρωξίματα και στη συνέχεια ακραίες μορφές επιθετικότητας.

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων 2014 στην Έκθεση / SOS θέματα 2014 (Εθελοντισμός-δίκτυα εθελοντικής δράσης)

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν  νέες δεξιότητες και βοηθούνται να είναι ενεργοί πολίτες στην κοινότητα τους. Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις με βάσει τις αξίες, αρχές και την κοινωνικό -οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας. 
Οι εθελοντές προέρχονται από οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονομικό στρώμα της κοινωνίας. Αν λάβουμε υπόψη ότι ένας εθελοντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, ακαδημαϊκού υπόβαθρου, τότε μπορούμε εύκολα να ισχυριστούμε ότι σχεδόν όλοι οι πολίτες μπορούν να είναι υποψήφιοι εθελοντές. 

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων 2014 στην Έκθεση / SOS θέματα 2014 στην Έκθεση (Συμμετοχή των νέων/ενεργός πολίτης)


ΚΕΙΜΕΝΟ

"Υπάρχει μια Καλύτερη Νέα Γενιά", του Π. Σκλια,  Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Η μέχρι τώρα παρουσία μου στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ένα έτος από τον Νοέμβριο του 2007, με οδήγησε σε μια διαπίστωση, η οποία ενδεχομένως ναδιαφοροποιεί τη μέχρι σήμερα εικόνα που η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας έχει για τις νεότερες γενεές στη χώρα μας, αυτή της απάθειας, της αδιαφορίας καιεντέλει της μη συμμετοχής. Η προσωπική μου θέση στηρίζεται στο επιχείρημα ότι οι νέοι συμμετέχουν, ενδιαφέρονται για νέες και καλύτερες γνώσεις, απαιτούν, προσπαθούν ατομικά και συλλογικά για να έχουν μια καλύτερη ζωή. Η σημερινή νέα γενιά, παρά τις ιδιομορφίες και τις διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές παραστάσεις που έχει, παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα γενική εικόνα: όταν υπάρχει έγκαιρη πληροφόρηση και νόημα για ουσιαστική δράση, σε συνδυασμό με ειλικρινή διάθεση, τότε εμπιστεύεται και συμμετέχει ενεργά. Αν διαπιστώσει μια ψεύτικη πρόθεση, μη ουσιαστική δράση και διακρίνει σκοπιμότητα, τότε αδιαφορεί και απέχει.

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)
ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων 2014 στην Έκθεση / SOS θέματα 2014 στην Έκθεση (ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ)

ΚΕΙΜΕΝΟ
 
Τι τα θέμε τα μνημεία...
Θεοδόσης Π. Τάσιος
 
Η επίκληση του παλαιού ρητού «ούκ επ΄ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος» δεν είναι επαρκής απάντηση στο περί χρησιμότητας των Μνημείων ερώτημα. Ιδίως δε σε εποχές ευλόγως εντεινόμενης χρησιμοθηρίας. Εντάξει λοιπόν, γιατί όλα τούτα είναι «χρήσιμα»; Δηλαδή ποιες ανάγκες μας ικανοποιούν; Η απάντηση θα εξαρτηθεί ακριβώς απ΄ τον κατάλογο αυτών των αναγκών μας. Εάν ο κατάλογος αυτός περιλάβει μόνον «μαμ-νάνι-κάκα», είναι προφανές ότι τα μνημεία είναι σχεδόν ανώφελα (αν δεν είναι και βλαπτικά εξαιτίας των πιστώσεων που απορροφούν). Οι περισσότεροι πολίτες όμως έχουν κι άλλες επιτακτικότατες ενίοτε ανάγκες, πέραν της φυσικής επιβίωσης. Και αυτές πρέπει να τις υπομνήσομε τώρα. 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014

Υπογράφηκε η εγκύκλιος για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του 2014.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για μετάθεση, θα υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, από 23 Απριλίου έως και 2 Μαΐου 2014.
Δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το νομικό πλαίσιο των μεταθέσεων του προηγούμενου έτους .


Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Η εξεταστέα ύλη στην Α΄ Λυκείου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΔΩ

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2014-2015)

                                   
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                       -----

       ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
    Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ
    ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
                    -----

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:   http: // www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βάρλα - Κ. Πισλή
Τηλέφωνο: 210 344 3272 - 2242      
                                   
                                                                                                    
Να διατηρηθεί μέχρι ..................
Βαθμός Ασφαλείας .......... ……
Μαρούσι,        15/07/2014
Αριθ. Πρωτ.:    110792/Γ2
Βαθ. Προτερ.  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΠΠρος: 1. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
                 Έδρες τους
        2. Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε.
            (μέσω Διευθύνσεων Δ.Ε.)             
 3. Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά                       Λύκεια της χώρας
             Έδρες τους
               (μέσω Διευθύνσεων Δ.Ε.)    
        
                                                                                Κοιν:      Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης                                                                                                                                                                                                               Έδρες τους
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση Φ.Ε.Κ.»
           
                Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1861 (τεύχος Β΄) δημοσιεύτηκε η με αρ. πρ. 95567/Γ2/20-06-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων». Η εν λόγω Απόφαση ορίζει τα εξής:
«1. Για το σχολικό έτος 2014-2015 οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα Νηπιαγωγεία, καθώς και η διδασκαλία των μαθημάτων για τα Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου 2014.
2.   Για το σχολικό έτος 2014-2015 η θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών την 30η Ιανουαρίου 2015, δεν αποτελεί ημέρα αργίας για τα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αλλά ορίζεται, για όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ημέρα εορτής, κατά την οποία γίνεται εκκλησιασμός και δραστηριότητες σχετικά με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα».
            Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Εσωτερική Διανομή:                                              Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
1.           Γραφείο κ. Υπουργού
2.           Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.           Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα                                                     
4.           Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης                              
5.         Δ/νση Ειδικής Αγωγής                                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
6.         Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
7.         Δ/νση ΠΟΔΕ
8.         Δ/νση ΣΕΠΕΔ
9.         Δ/νση Φυσικής Αγωγής                 
10.     ΓΕΠΟ
   Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήματα Β΄ και Γ΄                            

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Τρόπος εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Α΄ λυκείου (Τράπεζα Θεμάτων)

Νέα Ελληνική Γλώσσα
Για την εξέταση στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα ή δύο κείμενα περιορισμένης έκτασης από τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο), που αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχουν νοηματική πληρότητα. Τα κείμενα σχετίζονται με θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι μαθητές εξετάζονται σε τρία (3) θέματα. Συγκεκριμένα καλούνται:

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Βιογραφικό σημείωμα - βιογραφικά είδη

3.2  Βιογραφικό σημείωμα

Είναι η συνοπτική παρουσίαση της ζωής και του έργου του βιογραφούμενου προσώπου.

Χαρακτηριστικά του βιογραφικού σημειώματος

Ø      Σκοπός: ο συγγραφέας ενός βιογραφικού σημειώματος αποσκοπεί στο να παράσχει μια συνοπτική πληροφόρηση για τη ζωή και το έργο αυτού του προσώπου
Σημείωση: όταν υπάρχει σχόλιο, άμεσο ή έμμεσο, π.χ. "κορυφαίος διηγηματογράφος" εκφράζεται ο θαυμασμός του συγγραφέα προς το πρόσωπο αυτό, αλλά και η πρόθεσή του να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών.
Το σχόλιο αυτό μπορεί να δηλώνει:
·       αντικειμενική πληροφόρηση,
·       ήπια επιδοκιμασία,
·       έντονη επιδοκιμασία,
·       απροκάλυπτο ενθουσιασμό.

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Βιογραφικά είδη-βιογραφία

3.1  Βιογραφία

Είναι η εξιστόρηση της ζωής και του έργου ενός προσώπου (βιογραφούμενο πρόσωπο).

Χαρακτηριστικά της βιογραφίας

Ø      Σκοπός: ο συγγραφέας μιας βιογραφίας ενδέχεται να αποσκοπεί στα:

·         Να εκφράσει το θαυμασμό του για το βιογραφούμενο πρόσωπο, αναφέροντας χαρακτηριστικά γεγονότα της ζωής και του έργου του προσώπου αυτού.
·         Να δώσει αξιομνημόνευτο υλικό.
·         Να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών για το βιογραφούμενο πρόσωπο ή και συγκίνηση.
·         Ενδεχομένως και να διδάξει.