Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης 2014-2015

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις
Α΄/θμιας  και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις  Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό  
έτος    2014-2015».  

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α), σε συνδυασμό με τις  διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α’) και του άρθρου 14 παρ. 29ι του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α).
2.       Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2 του Ν. 2986/2002.
3.       Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010.
4.       Την υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/19-6-2014) κοινή απόφαση   του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκουδήμο.
5.       Τη γνώμη των ΑΠΥΣΔΕ.
6.       Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
                                           
                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Α. Αποσπούμε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω  εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για  το σχολικό έτος 2014-2015, όπως αυτοί εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:  ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου