Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2014-2015

Ενημερωτικό του αιρετού  στο  ΚΥΣΔΕ
Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. 2014.
  1. Αρχικά στην Ειδική Αγωγή είχαμε 191 ενεργές αιτήσεις και 41 που ακυρώθηκαν. Εξ αυτών μετατέθηκαν 90 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 47,12%).
  2.  Στα Μουσικά σχολεία υποβλήθηκαν 473 αιτήσεις εκπαιδευτικών Γενικών ειδικοτήτων. Εξ αυτών 339 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις (υπηρέτηση οργανικής, διδακτική πενταετία σε σχολεία Δευτεροβάθμιας και ύπαρξη κενών). Επίσης είχαμε 85 αιτήσεις για μεταθέσεις σε Μουσικά σχολεία χωρίς αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, 33 αιτήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει πενταετή διδακτική εμπειρία και  9 αιτήσεις χωρίς πενταετία και ύπαρξη οργανικών κενών.  Τελικά ικανοποιήθηκαν 79 αιτήσεις επί συνόλου 98 οργανικών κενών. Συνεπώς παρέμειναν 19 κενά που δεν καλύφθηκαν γιατί δεν είχαν υποβληθεί αιτήσεις . Παράλληλα είχαμε 100 αιτήσεις εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας (ΠΕ16 & ΤΕ 16) . Από αυτές 63 πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις,  9 που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετή διδακτική εμπειρία, 26 αιτήσεις χωρίς ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και 2 χωρίς κενά και πενταετή διδακτική εμπειρία. Τελικά μετατίθενται μετά και τη γνωμοδότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής 23 εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας.
  3. Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία είχαμε 112 αιτήσεις εκπαιδευτικών Γενικών ειδικοτήτων. Εξ αυτών 75 πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, 24 αιτήσεις χωρίς οργανικά κενά, 10 αιτήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει πενταετή διδακτική εμπειρία και  2 αιτήσεις χωρίς πενταετία και ύπαρξη οργανικών κενών. Παράλληλα είχαμε 17 αιτήσεις εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών ειδικοτήτων. Εξ αυτών 1 πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις. Τελικά ικανοποιήθηκαν 9 αιτήσεις επί συνόλου 22 κενών ( παρέμειναν 13 κενά γιατί δεν υπήρξαν αιτήσεις).
  4. Στα Σχολεία διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης είχαμε 109 αιτήσεις. Εξ αυτών 57 πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις. Τελικά ικανοποιήθηκαν 11 αιτήσεις επί συνόλου 14 κενών ( παρέμειναν 3 κενά γιατί δεν υπήρξαν αιτήσεις).
  5. Οι Γενικές Μεταθέσεις ( 8701 αρχικές αιτήσεις), θα γίνει προσπάθεια να ανακοινωθούν την Παρασκευή 18 Ιούλη ή τη Δευτέρα 21 Ιούλη. Θα επιδιώξουμε να ληφθούν υπόψη σε κάθε περίπτωση, οι εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ για την ικανοποίηση του μέγιστου δυνατού αριθμού αιτήσεων.   
Αθήνα 17/7/2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου