Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2014-2015)

                                   
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                       -----

       ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
    Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ
    ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
                    -----

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:   http: // www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βάρλα - Κ. Πισλή
Τηλέφωνο: 210 344 3272 - 2242      
                                   
                                                                                                    
Να διατηρηθεί μέχρι ..................
Βαθμός Ασφαλείας .......... ……
Μαρούσι,        15/07/2014
Αριθ. Πρωτ.:    110792/Γ2
Βαθ. Προτερ.  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΠΠρος: 1. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
                 Έδρες τους
        2. Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε.
            (μέσω Διευθύνσεων Δ.Ε.)             
 3. Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά                       Λύκεια της χώρας
             Έδρες τους
               (μέσω Διευθύνσεων Δ.Ε.)    
        
                                                                                Κοιν:      Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης                                                                                                                                                                                                               Έδρες τους
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση Φ.Ε.Κ.»
           
                Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1861 (τεύχος Β΄) δημοσιεύτηκε η με αρ. πρ. 95567/Γ2/20-06-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων». Η εν λόγω Απόφαση ορίζει τα εξής:
«1. Για το σχολικό έτος 2014-2015 οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα Νηπιαγωγεία, καθώς και η διδασκαλία των μαθημάτων για τα Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου 2014.
2.   Για το σχολικό έτος 2014-2015 η θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών την 30η Ιανουαρίου 2015, δεν αποτελεί ημέρα αργίας για τα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αλλά ορίζεται, για όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ημέρα εορτής, κατά την οποία γίνεται εκκλησιασμός και δραστηριότητες σχετικά με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα».
            Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Εσωτερική Διανομή:                                              Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
1.           Γραφείο κ. Υπουργού
2.           Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.           Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα                                                     
4.           Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης                              
5.         Δ/νση Ειδικής Αγωγής                                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
6.         Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
7.         Δ/νση ΠΟΔΕ
8.         Δ/νση ΣΕΠΕΔ
9.         Δ/νση Φυσικής Αγωγής                 
10.     ΓΕΠΟ
   Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήματα Β΄ και Γ΄                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου