Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Βιογραφικά είδη-βιογραφία

3.1  Βιογραφία

Είναι η εξιστόρηση της ζωής και του έργου ενός προσώπου (βιογραφούμενο πρόσωπο).

Χαρακτηριστικά της βιογραφίας

Ø      Σκοπός: ο συγγραφέας μιας βιογραφίας ενδέχεται να αποσκοπεί στα:

·         Να εκφράσει το θαυμασμό του για το βιογραφούμενο πρόσωπο, αναφέροντας χαρακτηριστικά γεγονότα της ζωής και του έργου του προσώπου αυτού.
·         Να δώσει αξιομνημόνευτο υλικό.
·         Να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών για το βιογραφούμενο πρόσωπο ή και συγκίνηση.
·         Ενδεχομένως και να διδάξει.


Ø      Οπτική γωνία-εστίαση: εξωτερική οπτική γωνία-μηδενική εστίαση, ο συγγραφέας είναι πανεπόπτης, προβαίνει, όμως, και σε προσωπικά σχόλια.

Ø      Ο τύπος του αφηγητή-συγγραφέα: δε μετέχει στα γεγονότα, ετεροδιηγητικός αφηγητής.

Ø      Αφηγηματικό περιεχόμενο: εξιστόρηση πραγματικών γεγονότων.

Ø      Αφηγηματικός τρόπος: έμμεση αφήγηση, δηλαδή διήγηση (τριτοπρόσωπη αφήγηση), προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα.

Ø      Ύφος: σοβαρό, τυπικό, επίσημο.

Ø      Η λειτουργία της γλώσσας: κατά βάση αναφορική.

Ø      Η σχέση πομπού, «ήρωα» και δέκτη: είναι διαφορετικά πρόσωπα: πομπός ο συγγραφέας, «ήρωας» το βιογραφούμενο πρόσωπο και δέκτης ο κάθε αναγνώστης

Ø      Η σχέση του χρόνου του πομπού με το χρόνο των γεγονότων: ο χρόνος του πομπού-συγγραφέα είναι μεταγενέστερος του χρόνου των γεγονότων.

Ø      Η δομή-δομική διάρθρωση:

·         Διαρθρώνεται πάνω σε δύο βασικούς σπονδύλους: 1) ΖΩΗ 2) ΕΡΓΟ
·         Ο καθένας από αυτούς χωρίζεται σε διάφορες υποενότητες
π.χ. ΖΩΗ: -      γέννηση
-          σπουδές
-          βιοπορισμός κλπ.
·         Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιος γενικός χαρακτηρισμός στην αρχή ή στο τέλος συνήθως.

Ø      Το ενδιαφέρον που προκαλεί μια βιογραφία μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι:

·         αποκρυπτογραφούμε μια ανθρώπινη προσωπικότητα,
·         αποκτούμε πραγματολογική γνώση της εποχής,
·         ικανοποιούμε την περιέργειά μας,
·         αποκαλύπτουμε γενικότερα τον άνθρωπο, το συνάνθρωπό μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου