Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Βιογραφικό σημείωμα - βιογραφικά είδη

3.2  Βιογραφικό σημείωμα

Είναι η συνοπτική παρουσίαση της ζωής και του έργου του βιογραφούμενου προσώπου.

Χαρακτηριστικά του βιογραφικού σημειώματος

Ø      Σκοπός: ο συγγραφέας ενός βιογραφικού σημειώματος αποσκοπεί στο να παράσχει μια συνοπτική πληροφόρηση για τη ζωή και το έργο αυτού του προσώπου
Σημείωση: όταν υπάρχει σχόλιο, άμεσο ή έμμεσο, π.χ. "κορυφαίος διηγηματογράφος" εκφράζεται ο θαυμασμός του συγγραφέα προς το πρόσωπο αυτό, αλλά και η πρόθεσή του να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών.
Το σχόλιο αυτό μπορεί να δηλώνει:
·       αντικειμενική πληροφόρηση,
·       ήπια επιδοκιμασία,
·       έντονη επιδοκιμασία,
·       απροκάλυπτο ενθουσιασμό.


Ø      Οπτική γωνία-εστίαση: εξωτερική οπτική γωνία-μηδενική εστίαση. Ο συγγραφέας είναι πανεπόπτης, προβαίνει σε σχόλια, άμεσα ή έμμεσα, ή τα αποφεύγει.

Ø      Ο τύπος του αφηγητή-συγγραφέα: δε μετέχει στα γεγονότα, ετεροδιηγητικός αφηγητής.

Ø      Αφηγηματικό περιεχόμενο: εξιστόρηση πραγματικών γεγονότων.

Ø      Αφηγηματικός τρόπος: έμμεση αφήγηση, δηλαδή διήγηση (τριτοπρόσωπη αφήγηση), προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα.

Ø      Ύφος: τυπικό, επίσημο, σοβαρό.

Ø      Η λειτουργία της γλώσσας: αναφορική.

Ø      Η σχέση πομπού, «ήρωα», δέκτη: είναι διαφορετικά πρόσωπα: πομπός ο συγγραφέας,  «ήρωας» το βιογραφούμενο πρόσωπο και δέκτης ο κάθε αναγνώστης

Ø      Η σχέση του χρόνου του πομπού με το χρόνο των γεγονότων: Ο χρόνος του πομπού είναι μεταγενέστερος από το χρόνο των γεγονότων.

Ø      Η δομή - δομική διάρθρωση:

·         Διαρθρώνεται πάνω σε δύο βασικούς σπονδύλους: 1) ΖΩΗ 2) ΕΡΓΟ
·         Ο καθένας από αυτούς χωρίζεται σε διάφορες υποενότητες
π.χ. ΖΩΗ: -      γέννηση
-          σπουδές
-          βιοπορισμός κλπ.
·         Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιος γενικός χαρακτηρισμός στην αρχή ή στο τέλος συνήθως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου