Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

ΔΟΚΙΜΙΟ / Σχέση δοκιμίου και είδη του δημοσιογραφικού λόγου

Βασίλης Πρασσάς, Θεωρία και Πράξη, Έκθεση-Έκφραση Γ΄ Λυκείου, Εκδόσεις Κοκοτσάκης

I. Άρθρο: είναι ένα κείμενο που δημοσιεύεται στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και στο οποίο ο αρθρογράφος εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις για ένα συγκεκριμένο θέμα, που συνήθως απασχολεί την επικαιρότητα, π.χ. για ένα πολιτικό θέμα.

II. Επιφυλλίδα: είναι ένα άρθρο με ειδικότερο περιεχόμενο, π.χ. επιστημονικό, καλλιτεχνικό, φιλολογικό κ.λπ., στο οποίο ο επιφυλλιδογράφος στοχεύει σε μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση του θέματος.

III. Χρονογράφημα: είναι ένα σύντομο κείμενο που αναφέρεται σε θέματα της επικαιρότητας, τα οποία, όμως, παρουσιάζονται με ένα ιδιότυπο ύφος, π.χ. με ύφος σφοδρό και καυστικό.


Ομοιότητες
1. Οι βασικές ομοιότητες είναι:
• Ο κοινωνικός τους χαρακτήρας, διαπραγματεύονται δηλαδή θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.
• Ο έντονος προβληματισμός που αναπτύσσουν γύρω από αυτά τα θέματα.
• Ο ενημερωτικός-πληροφοριακός τους χαρακτήρας.

2. Επιμέρους ομοιότητες προκύπτουν:
• Για τα άρθρα και τις επιφυλλίδες από τα χαρακτηριστικά των αποδεικτικών δοκιμίων με τα οποία προσιδιάζουν. Π.χ.:
 Διαπραγμάτευση ενός θέματος.
 Αντικειμενική σκοπιά (τουλάχιστον ως πρόθεση) κ.ά.
• Για τα χρονογραφήματα από τα χαρακτηριστικά κυρίως των στοχαστικών δοκιμίων. Έχουν, βέβαια, ως πρόθεση την ενημέρωση, όμως:
 Ο στοχασμός είναι σχετικά ελεύθερος.
 Η σκοπιά είναι πιο προσωπική από ό,τι στα άρθρα.
 Το ύφος ελεύθερο, ανεπίσημο…(καυστικό).
 Η γλώσσα πιο ποιητική από ό,τι στα άρθρα.
 Η δομή πιο καθαρή και ελεύθερη σε σχέση με τα άρθρα.
 Διαπραγματεύονται όπως επιθυμούν το θέμα.

Διαφορές
Οι βασικές διαφορές είναι:
• Τα δημοσιογραφικά αυτά είδη αντλούν τα θέματά τους από κάποια εξωτερικά γεγονότα, ενώ τα δοκίμια από «εσωτερικά συμβάντα» (μια σκέψη, μια ιδέα).
• Τα δημοσιογραφικά αυτά είδη διαπραγματεύονται θέματα που έχουν επικαιρικό και προσωρινό χαρακτήρα, ενώ τα δοκίμια ασχολούνται με θέματα που αποτελούν μια γενικότερη εποπτεία των πραγμάτων και της ζωής.
• Τα δημοσιογραφικά αυτά είδη έχουν ένα σαφώς πιο έντονο ενημερωτικό και πληροφοριακό χαρακτήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου