Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Η επιφυλλίδα / Χαρακτηριστικά

Βασίλης Πρασσάς, Θεωρία και Πράξη, Έκφραση-Έκθεση Γ΄ Λυκείου, εκδόσεις ΚοκοτσάκηςΕίναι είδος του δημοσιογραφικού λόγου (δημοσιεύεται στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο), στο οποίο ο επιφυλλιδογράφος στοχεύει σε μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση του θέματος.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα (αναγνωριστικά):
• Εξωτερικά γνωρίσματα: τίτλος, ταυτότητα επιφυλλιδογράφου (ονοματεπώνυμο και ίσως και ιδιότητα) και πηγή δημοσίευσης.
• Περιεχόμενο: κατά βάση μη ειδησεογραφικό, δεδομένου ότι αναφέρεται-διαπραγματεύεται θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, π.χ. επιστημονικά (επιστημονική επιφυλλίδα), καλλιτεχνικά (καλλιτεχνική επιφυλλίδα), φιλολογικά (φιλολογική επιφυλλίδα) κ.λπ., που δεν είναι υποχρεωτικό να σχετίζονται με γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας. Και όταν αφορμάται από επικαιρικά γεγονότα, δε μένει στην απλή καταγραφή και ανάλυσή τους, αλλά προβαίνει σε διαπιστώσεις και κρίσεις γενικότερου και διαχρονικού χαρακτήρα (διαφορά σε σχέση με το άρθρο).
• Γράφεται από πρόσωπο «ειδικό επί του θέματος», υπό την έννοια ότι το προς διαπραγμάτευση θέμα άπτεται της επιστημονικής του ιδιότητας, όπως για παράδειγμα είναι ο Γ. Μπαμπινιώτης για γλωσσολογικά, εκπαιδευτικά, φιλολογικά θέματα… ή από πρόσωπο ευρύτερου-αυξημένου κύρους, όπως για παράδειγμα είναι κάποιος άνθρωπος του πνεύματος και των γραμμάτων (διαφορά σε σχέση με το άρθρο).
• Πηγές άντλησης υλικού: είναι κατά βάση το γνωσιολογικό οπλοστάσιο που διαθέτει ο επιφυλλιδογράφος και η επιστημονική ή ευρύτερη κατάρτισή του (διαφορά σε σχέση με το άρθρο).
• Σκοπός: πρώτα ο προβληματισμός και κατόπιν η πληροφόρηση του αναγνώστη (διαφορά σε σχέση με το άρθρο).
• Χαρακτήρας: τείνει προς τον δοκιμικογραφικό (διαφορά σε σχέση με το άρθρο).
• Ύφος: δοκιμιογραφικό, σύνθετο…, ενδέχεται και επιστημονικό (ειδικό λεξιλόγιο-ορολογία)… (διαφορά σε σχέση με το άρθρο)
• Σκοπιά: ο επιφυλλιδογράφος είναι ελεύθερος να προσεγγίσει όπως θέλει το θέμα, μέσα δηλαδή από τη δική του, προσωπική σκοπιά…, φροντίζει βέβαια να είναι αντικειμενικός και πειστικός… (διαφορά σε σχέση με το άρθρο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου