Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Διαγώνισμα Γ΄ Γυμνασίου / Εθελοντισμός

2011: Παγκόσμιο έτος εθελοντισμού

Εθελοντισμός είναι η ηθελημένη και μη αμειβόμενη δραστηριοποίηση των πολιτών για την επίτευξη κάποιων στόχων που αποβλέπουν στο καλό του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Η προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας, έχει πολλές μορφές δράσεων και όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν σ΄ αυτές. Πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δραστηριοποιούνται σε εθελοντικές δραστηριότητες. Μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που πραγματοποιήθηκε το 2006 έδειξε ότι 3 στους 10 Ευρωπαίους ισχυρίζονται ότι δραστηριοποιούνται σε εθελοντικές δράσεις.
Ωστόσο, 7 στους 10 δεν είναι εθελοντές και αντιμετωπίζουν φραγμούς στο να γίνουν. Και αυτό λόγω της πίεσης χρόνου, των φτωχών οικονομικών πηγών και ενός αισθήματος που τους καθιστά «αδύναμους» στο να γίνουν εθελοντές. Ενδεικτικά, η αρνητική εικόνα του εθελοντισμού πηγάζει από τις εποχές που ο εθελοντισμός ήταν μάλλον «ένα υποχρεωτικό καθήκον», από τις έντονες διακρίσεις, που υπήρχαν μεταξύ των ανθρώπων, από την απουσία νομικής κατοχύρωσης των εθελοντικών δράσεων. Σημαντικό, τέλος, εμπόδιο αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί η ανεπαρκής πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα του εθελοντισμού.
Το 2011 θα εορταστεί η 10η επέτειος του Διεθνούς Έτους Εθελοντών των Ηνωμένων Εθνών. Το Διεθνές Έτος Εθελοντισμού 2011 έδειξε ότι, όταν δημόσια αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στους εθελοντές και στην κοινωνική τους συμβολή, οι κυβερνήσεις και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται και αναγκάζονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες, για να ενισχύσουν τις εθελοντικές δράσεις.
ΘΕΜΑΤΑ
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 60 περίπου λέξεις (Μον. 2,5)
Β1. Να βρείτε τη δομή της δεύτερης παραγράφου «Ωστόσο,...του εθελοντισμού (Μον. 2,5)
Β2. Στην τελευταία περίοδο του κειμένου «Το Διεθνές Έτος...εθελοντικές δράσεις»: Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς το είδος τους και τη συντακτική τους θέση:
- ότι οι κυβερνήσεις και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται
- όταν δημόσια αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στους εθελοντές και στην κοινωνική τους συμβολή
- και αναγκάζονται
- να αναλάβουν πρωτοβουλίες
- για να ενισχύσουν τις εθελοντικές δράσεις (Μον. 2,5)
Β3. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: επίτευξη, αποβλέπουν, φραγμούς, πληροφόρηση, να ενισχύσουν (Μον. 2,5)
Γ. Προσδιορίστε ένα κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα που θεωρείτε σημαντικό για την περιοχή σας και για το οποίο θα άξιζε να αναπτύξετε εθελοντική δράση. Επιλέξτε έναν φορέα και απευθυνθείτε σ΄ αυτόν. Περιγράψτε σε ένα κείμενο 2-3 παραγράφων το πρόβλημα που σας απασχολεί και ζητήστε τη συνεργασία του για την αντιμετώπισή του. (Μον. 10)
(Να απαντήσετε γραπτώς στην κόλλα σας σε όλα τα παραπάνω θέματα)
Καλή Επιτυχία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου