Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2012-13 (ανακοίνωση Υπ. Παιδείας)

ΥΠΑΙΘΠΑ - Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις αναπληρωτών έτους 2012-13
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘΠΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλήθος υποψηφίων στην Δ/νση την τελευταία ημέρα της προθεσμίας και προκειμένου να καταχωριστεί το σύνολο των αιτήσεων των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ, θα παραληφθούν και ελεγχθούν χειρόγραφες αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τις οποίες θα εκδοθεί αριθμός πρωτοκόλλου που θα γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο.


Κατόπιν οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μετά την 30-07-2012 για την παραλαβή και υπογραφή του αντιγράφου της μηχανογραφημένης αίτησής τους.


Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση καταχωρίζονται αιτήσεις που έχουν πρωτοκολληθεί έως και την Παρασκευή 27-07-2012.

1 σχόλιο: