Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012 2013 (πρόσκληση για υποβολή αίτησης)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
24   Αυγούστου 2012

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι  εγγεγραμμένοι: α) στον πίνακα 24μήνου κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ04.01 Φυσικών και  β)   στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους  2008  (αριθμ. 2Π/2008, 3Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) (ποσοστό 60%), κλάδων/ειδικοτήτων  ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ10, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06 και ΠΕ12.08, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος  2012-2013


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού  και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη λειτουργία των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, που έχουν οριστεί για το σχολικό έτος  2012-2013, προγραμματίζει να προβεί σε διορισμό  μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού από: α.  υποψηφίους των κλάδων  ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ04.01 Φυσικών, οι οποίοι συμπλήρωσαν, μέχρι 30-06-2010, πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού τουλάχιστον  24 μηνών και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση (επιτυχόντες) σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους και β. υποψηφίους των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ10, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06 και ΠΕ12.08 από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (ποσοστό 60%), για την κάλυψη σαράντα οκτώ (48) θέσεων, που διατέθηκαν τα προηγούμενα σχολικά έτη στην κατηγορία αυτή και δεν καλύφθηκαν. Σημειώνεται ότι  οι αντίστοιχες θέσεις για κάλυψη από τον ενιαίο πίνακα διορισμών (ποσοστό 40%) καλύφθηκαν στο σύνολό τους από το σχολικό έτος 2011-2012. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται:   από    27-08-2012   μέχρι και  29 -08-2012. 

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου