Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας η κατανομή των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο όπως και οι συντελεστές βαρύτητας. Το news.gr παρουσιάζει τον αριθμό των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο αναλυτικά προς ενημέρωση των υποψηφίων.

1ο ΕΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΕΙ97
ΤΕΙ7
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ2
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ6
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ2
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ2
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ2
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ0
ΑΣΠΑΙΤΕ0
ΣΥΝΟΛΟ118


2Ο ΕΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΕΙ109
ΤΕΙ84
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ0
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ13
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ2
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ2
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ2
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ2
ΑΣΠΑΙΤΕ4
ΣΥΝΟΛΟ218

3ο  ΕΠΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
ΑΕΙ49
ΤΕΙ40
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ0
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ5
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ0
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ0
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ0
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ0
ΑΣΠΑΙΤΕ0
ΣΥΝΟΛΟ94

4Ο ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΕΙ33
ΤΕΙ4
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ0
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ0
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ0
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ0
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ0
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ0
ΑΣΠΑΙΤΕ0
ΣΥΝΟΛΟ37
5Ο ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΕΙ58
ΤΕΙ65
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ0
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ1
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ2
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ2
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ2
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ0
ΑΣΠΑΙΤΕ0
ΣΥΝΟΛΟ130


Πυροσβεστική και Αστυνομία και για μαθητές θεωρητικής 2015-16
Σε 3 από τα 5 επιστημονικά πεδία εντάχθηκαν οι σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομίας κίνηση που προκαλεί ανακούφιση σε πολλούς υποψηφίους της Ομάδας των Ανθρωπιστικών Σπουδών που επιθυμούσαν την εισαγωγή στις εν λόγω σχολές και κάποιοι εξ αυτών σκέφτονταν να αλλάξουν ακόμα και κατεύθυνση. Επίσης και οι σχολές της Πυροσβεστικής – Ανθυποπυραγών και πυροσβεστών – εντάχθηκαν τόσο στο 1ο επιστημονικό πεδίο όσο και στο 2ο και το 5ο επιστημονικό πεδίο.
Όπως φαίνεται από τους πίνακες που ακολουθούν εισαγωγή σε τμήματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας μπορούν να διεκδικήσουν οι μαθητές και των τριών Ομάδων Προσανατολισμού αφού οι υποψήφιοι της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών μπορούν να επιλέξουν τμήματα του 1ου πεδίου όπου εντάσσονται τα εν λόγω τμήματα, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών μπορούν να επιλέξουν το 2ο πεδίο όπου πέρα των άλλων στρατιωτικών σχολών είναι ενταγμένες Αστυνομία και Πυροσβεστική και τέλος οι υποψήφιοι της Ομάδας Οικονομίας και Πληροφορικής επιλέγοντας το 5ο επιστημονικό  πεδίο.

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ.ΝΟΜ.ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ  ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
Σ.Π.Α.
ΣΧΟΛΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Σ.Π.Α.

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙΡ)
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α.Ε.Ν.
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Α.Ε.Ν.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                  
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                                                       
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ  ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
Σ.Π.Α.
ΣΧΟΛΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Σ.Π.Α.

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α.Ε.Ν.
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Α.Ε.Ν.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                                
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                                                               
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ  ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
Σ.Π.Α.
ΣΧΟΛΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Σ.Π.Α.


Ποια επιστημονικά πεδία μπορεί να επιλέξουν οι υποψήφιοι κάθε Ομάδας Προσανατολισμού

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΘΕΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΟΘΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,ΒΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου