Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

SOS ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2017 (ΝΕΟΙ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Υπάρχει μια Καλύτερη Νέα Γενιά", του Π. Σκλια,  Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Η μέχρι τώρα παρουσία μου στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ένα έτος από τον Νοέμβριο του 2007, με οδήγησε σε μια διαπίστωση, η οποία ενδεχομένως να διαφοροποιεί τη μέχρι σήμερα εικόνα που η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας έχει για τις νεότερες γενεές στη χώρα μας, αυτή της απάθειας, της αδιαφορίας καιεντέλει της μη συμμετοχής. Η προσωπική μου θέση στηρίζεται στο επιχείρημα ότι οι νέοι συμμετέχουν, ενδιαφέρονται για νέες και καλύτερες γνώσεις, απαιτούν, προσπαθούν ατομικά και συλλογικά για να έχουν μια καλύτερη ζωή. Η σημερινή νέα γενιά, παρά τις ιδιομορφίες και τις διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές παραστάσεις που έχει, παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα γενική εικόνα: όταν υπάρχει έγκαιρη πληροφόρηση και νόημα για ουσιαστική δράση, σε συνδυασμό με ειλικρινή διάθεση, τότε εμπιστεύεται και συμμετέχει ενεργά. Αν διαπιστώσει μια ψεύτικη πρόθεση, μη ουσιαστική δράση και διακρίνει σκοπιμότητα, τότε αδιαφορεί και απέχει.


Στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής του νέου ανθρώπου στα κοινά, μέσα από το νεοσύστατο θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, και σε κάθε άλλη μορφή έκφρασης και δραστηριοποίησης αποτελεί βασική μαςπροτεραιότητα. Εργαζόμαστε καθημερινά με γνώμονα αυτές τις αξίες και προσφέρουμε συμμετοχικά προγράμματα και δράσεις άτυπης μάθησης μαζί με φορείς του κράτους, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών σε όλους τους νέους και νέες, και ιδιαίτερα σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Οτιδήποτε «καπελώνει» τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες των νέων, το απορρίπτουμε. 

Το 2008, στα προγράμματα και τις δράσεις μας παρατηρήθηκε εντυπωσιακή αύξησητης συμμετοχής των νέων. Σημαντική ήταν η ανταπόκριση 100.000 και πλέον νέων στη διαδικασία εγγραφής στα Μητρώα Νέων που λειτουργούν στο 95% των Δήμων και των Κοινοτήτων της χώρας. Η εικόνα από τα σχολεία και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα δεν διαφέρει. Την ίδια στιγμή δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε την επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου της Γραμματείας, η οποία ανήλθε στα 650.000 άτομα, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο δημοφιλείς του δημόσιου τομέα. 

Η εικόνα αυτή μπορεί να φαίνεται παράδοξη σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία πιθανόν έχουν ταυτίσει τη σημερινή νέα γενιά με «ωχαδερφισμό» ή με αξίες στενά ωφελιμιστικές και ατομικιστικές. 

Ευτυχώς για τη χώρα μας, υπάρχει μια καλύτερη νέα γενιά, που μας δίνει κίνητρο να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αυξήσουμε τις ευκαιρίες συμμετοχής, δράσης και μάθησης των νέων μας. Πιστεύω, άλλωστε, ότι κάθε νέα γενιά της πατρίδας μας έχει προσφέρει πολλά στην πρόοδο του νεοελληνικού κράτος. Πάντοτε υπήρχαν σημαντικοί πυρήνες από ενεργούς νέους και νέες, που έδιναν με το παράδειγμά τους μήνυμα ελπίδας και προοπτικής και σε άλλους νέους και νέες, που συνήθως ήταν μετέωροι ή φαινομενικά αδιάφοροι. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί όταν μιλάμε για τις λεγόμενες «κυρίαρχες, πλειοψηφικές αξίες» κάθε νέας γενιάς, που συνήθως ταυτίζονται με αρνητικές κρίσεις τού τύπου «δεν υπάρχει σεβασμός σήμερα» ή ότι «τα παιδιά μας τα έχουν βρει όλα έτοιμα και δεν κοπιάζουν» κ.ο.κ. 

Είναι πεποίθησή μου ότι πάντα θα υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα, συμπεριφορές και στάσεις νέων που θα μας εκπλήσσουν, πότε με την ωριμότητα των επιλογών τους και πότε με την ειλικρίνειά τους και το αγωνιστικό τους φρόνημα προκειμένου να βγουν νικητές από τις δυσκολίες της ζωής αλλά και να προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Πάντα με μία προϋπόθεση: όταν πειστούν για την ειλικρίνεια και το πραγματικό ενδιαφέρον της οργανωμένης πολιτείας και κάθε φορέα που ασχολείται με τη νέα γενιά. Άλλωστε στην Ελλάδα συνήθως μαχόμαστε για το αυτονόητο…

(Πηγή: Εφημερίδα 
Athens Voice)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 100 περίπου λέξεις.
                                                                                                                                  Μονάδες 25

Β1. Να αναγνωρίσετε το είδος της συλλογιστικής πορείας της 5ης παραγράφου του κειμένου («Ευτυχώς για τη χώρα μας…κ.ο.κ.» και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
                                                                                                                                                Μονάδες 6

Β2.  α.Τι δηλώνουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις-φράσεις: εντέλει, παρά, πότε, αλλά και, όταν                                                                                                                  Μονάδες 5
β. Να τις αντικαταστήσετε με άλλες που διατηρούν τη συνοχή του κειμένου
Μονάδες 5

Β3. Να δώσετε από ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις: διαφοροποιεί, προτεραιότητα, γνώμονα, αύξηση, παράδοξη, μετέωροι
                                                                                                                                 Μονάδες 5

Β4. Μέσα από ποια σκοπιά προσεγγίζει ο συγγραφέας το θέμα και πώς εξηγείτε αυτήν την επιλογή του;
                                                                                                                                                Μονάδες 6

Β5. α. Να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του κειμένου
Μονάδες 5
β. Ποια η λειτουργία των παρακάτω σημείων στίξης:
Τα εισαγωγικά στο «καπελώνει» (παράγραφος 2)
Η άνω και κάτω τελεία στο «μία προϋπόθεση: » (τελευταία παράγραφος)
Τα αποσιωπητικά στο «για το αυτονόητο» (τελευταία παράγραφος)
                                                                                                                                                Μονάδες 3

Γ. Υποθέστε πως είστε μέλος της Βουλής των Εφήβων και αποφασίζετε να μιλήσετε για το ρόλο που οφείλουν να διαδραματίσουν οι σημερινοί νέοι. Να συντάξετε ένα σχετικό κείμενο (προσχεδιασμένος προφορικός πολιτικός λόγος), στο οποίο θα εστιάζετε:
α)  στις μορφές αγώνα και δράσης που πρέπει να αναλάβουν οι νέοι, προκειμένου να βελτιώσουν τις ατομικές και συλλογικές συνθήκες ζωής τους και
β) στους τρόπους με τους οποίους μπορεί το σχολείο να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν την «κουλτούρα του ενεργού πολίτη» (600 περίπου λέξεις).
                                                                                                                                                Μονάδες 40
               


                                                                                                Καλή επιτυχία
                                                                                                Βασίλης Πρασσάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου