Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Συνηθισμένα λάθη σε αρχαΐζουσες και λόγιες εκφράσεις


ανέκαθεν / όχι: από ανέκαθεν ή εξ από ανέκαθεν
απεκδύομαι την ευθύνη / όχι:  της ευθύνης
από θέσεως ισχύος ή από θέση ισχύος / όχι: από θέσης ισχύος

από καθέδρας / όχι: από καθέδραν
απορώ και εξίσταμαι / όχι: απορώ και εξανίσταμαι
αυτός καθαυτόν ή αυτός καθ' εαυτόν / όχι: αυτός καθαυτός ή αυτός καθ'  εαυτός
δει δε χρημάτων / όχι: δει δη χρημάτων
δεν έχει πού την κεφαλήν κλίνη /όχι: πού την κεφαλήν κλίναι
διά του λόγου το ασφαλές /όχι: διά του λόγου το αληθές
διεμερίσαντο τα ιμάτια /όχι: διεμοιράσαντο ή διαμοιράσαντο
δίνω το «παρών» /όχι: δίνω το παρόν
δυνάμει /όχι: εν δυνάμει
είναι έρμαιο (ουσ. Ουδ.) / όχι: είναι έρμαιος
εισέπραξε τα επίχειρα /όχι: τα επιχείρια
Εκ των ων ουκ άνευ /όχι: εκ των ουκ άνευ
ελαφρά τη καρδία /όχι: με ελαφρά την καρδία
εν κρυπτώ και παραβύστω /όχι: απαραβύστω
εν πάση περιπτώσει /όχι: εν πάσει
ενός εκάστου /όχι: καθενός εκάστου
ενόψει όσων θα γίνουν /όχι: ενόψει όσων έγιναν
επί δικαίους και αδίκους / όχι: επι δικαιών και αδίκων
επικεφαλής (άκλιτο) / όχι: του επικεφαλή
επί ξυρού ακμής / όχι: επί ξηρού
επί το έργον /όχι: επί τω έργω
εποχή των παχειών (ή παχιών) αγελάδων / όχι: των παχέων

εσαεί ή ες αεί / όχι: εισαεί ή εις αεί

ες αύριον τα σπουδαία  / όχι: εις αύριον τα σπουδαία

λάθε βιώσας / όχι: λάθρα
λίθοι και πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμένα / όχι: ερριμένοι
λυδία λίθος / όχι: λυδίας
μακρόθεν /όχι: εκ του μακρόθεν
μετά Χριστόν / όχι: μετά Χριστού
μέτρον άριστον / όχι: παν μέτρον άριστον
ο ασκός του Αιόλου /όχι: ασκοί
ο περί ου ο λόγος / η περί ης ο λόγος / το περί ου ο λόγος  / οι περί ων ο λόγος
ο, η αυτάρκης, το αύταρκες /όχι: το αυτάρκες
ο, η ελάσσων, το έλασσον /όχι: το ελάσσον
ο,η κακοήθης, το κακόηθες /όχι: το κακοήθες
ο, η συνήθης, το σύνηθες / όχι: το συνήθες
ο,η υπαριθμόν ένα / όχι: ο,η υπαριθμόν ένας/μία
οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ (οι παροικούντες εν Ιερουσαλήμ) / όχι: οι παροικούντες της Ιερουσαλήμ
οι στύλοι του Ολυμπίου Διός /όχι: οι στήλες
όλα έγιναν παρανάλωμα του πυρός / όχι: παραναλώματα
όπου δεν πείθει λόγος πίπτει ράβδος / όχι: όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος
όσον αφορά σε / όχι: όσο αναφορά
ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται (<τίκτω) η επιούσα / όχι: τι τεύξεται (<τυγχάνω) η επιούσα
παρά πόδα /όχι: παρά πόδας
παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο /όχι: απελθέτω

παρεμπιπτόντως / όχι: παρεπιπτόντως
περί πολλά τυρβάζει /όχι: περί πολλών τυρβάζει
πλησίον (άκλιτο) / όχι: των πλησίων 
ποιούμαι την νήσσαν /όχι: ποιώ την νήσσαν
πόσω μάλλον / όχι: πόσο μάλλον ή κατά πόσο μάλλον
πριν αλέκτορα φωνήσαι / όχι: πριν αλέκτωρ φωνήσει τρις (ο Χριστός λέει: «πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με», Λουκά ΚΒ.61)
προτέρα κατάσταση /όχι: προτεραία
σκληρόν σοι προς κέντρα (=αγκάθια) λακτίζειν / όχι: προς κέντρον λακτίζειν
στη διαπασών / όχι: στο διαπασόν
την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος / όχι: ποιών
υπέρ το δέον /όχι: υπέρ του δέοντος
χάρμα ιδέσθαι /όχι: χάρμα ειδέναι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου