Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου 2011

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
http://www.edu4u.gr/Comments.aspx?qId=506

Η διαδικασία κατάθεσης των Μηχανογραφικών Δελτίων από πλευράς υποψηφίων, απαιτεί την χρήση του μοναδικού – για κάθε ξεχωριστά υποψήφιο - Κωδικού Υποψηφίου. Με τη χρηση του αριθμού αυτού, ο υποψήφιος αρχικά μπορεί να προσπελάσει το σύστημα και να καταθέσει το σύνολο των σχολών, οι οποίες τον ενδιαφέρουν.
Με το πέρας της διαδικασίας, το σύστημα επιστρέφει στον υποψήφιο έναν μοναδικό αριθμό Δελτίου για το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο που αυτός κατέθεσε.


Με την χρήση του μοναδικού κωδικού Δελτίου, ο υποψήφιος μπορεί να προσπελάσει το Μηχανογραφικό Δελτίο του, και να διορθώσει τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και τις προτιμήσεις του, σε περίπτωση κατά την οποία αυτό κριθεί επιθυμητό.


Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα συμπλήρωσης περισσοτέρων του ενός Μηχανογραφικών Δελτίων, επαναλαμβάνοντας την προαναφερόμενη διαδικασία. Για κάθε ένα Δελτίο, το σύστημα του επιστρέφει και το σχετικό μοναδικό Κωδικό Δελτίου. Η διαδικασία συμπλήρωσης Δελτίων και διόρθωσης αυτών, μπορεί να επαναληφθεί από τον υποψήφιο, όσες φορές το επιθυμεί.


Η τελική επιλογή του υποψηφίου, καταχωρείται ηλεκτρονικά στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου μέσω της διαδικασίας οριστικοποίησης. Η οριστικοποίηση του Δελτίου, γίνεται με την προσέλευση το υποψηφίου στην Σχολική του Μονάδα και παρόντος του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.


Στην Σχολική Μονάδα, ο Διευθυντής ζητά από τον υποψήφιο να υποδείξει το συγκεκριμένο Δελτίο το οποίο και επιθυμεί ως οριστικό, δίνοντας τον Κωδικό Δελτίου που έχει κρατήσει ο υποψήφιος για το Μηχανογραφικό του. Ακόμη και σε αυτό το χρονικό σημείο, ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να προβεί σε τελευταίες αλλαγές και διορθώσεις.


Το Δελτίο κατατίθεται μέσω του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ως τελικό και οριστικό. Πέραν αυτής της διαδικασίας, ο υποψήφιος δεν έχει δυνατότητα να προβεί σε περαιτέρω αλλαγές και διορθώσεις.


Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Δελτίο τυπώνεται και υπογράφεται εις διπλούν από τον υποψήφιο. Το ένα υπογεγραμμένο Μηχανογραφικό Δελτίο κρατείται στα έγγραφα του σχολείου ως αποδεικτικό των τελικών επιλογών του υποψηφίου και το άλλο παραδίδεται στον υποψήφιο.Το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ έχει δοκιμαστεί και λειτουργεί στους φυλλομετρητές Internet Explorer (έκδοση 8 και πάνω), Mozilla Firefox (έκδοση 3 και πάνω), Opera (έκδοση 11 και πάνω) και Chrome (έκδοση 10 και πάνω). (Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος στο φυλλομετρητή, απαιτείται να είναι ενεργοποιημένη σε αυτόν η δυνατότητα χρήσης cookies).Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Μετά την είσοδό του στο σύστημα ο κάθε υποψήφιος, αφού συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία, την Κατεύθυνση, το 6ο μάθημα γενικής παιδείας και τα τυχόν ειδικά μαθήματα, επιλέγει στη συνέχεια από το μενού, έως 2 το πολύ από τα διαθέσιμα επιστημονικά πεδία. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα Τμήματα του κάθε πεδίου και καλείται ο υποψήφιος να τα αριθμήσει (1,2,3...), σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Να σημειωθεί πως έχει ληφθεί πρόνοια για διάφορα τεχνικά προβλήματα (λ.χ. λάθη στην αρίθμηση, πρόσθεση σε εμβόλιμη θέση νέου τμήματος κλπ).

Ο υποψήφιος έχει στη διάθεσή του και τρία επιπλέον χρήσιμα εργαλεία - συνδέσμους:

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Ο σύνδεσμος αυτός προσφέρει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, σε μία σελίδα με συνδέσμους για όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, στα οποία μπορούν να δηλώσουν προτίμηση και να διαβάσουν λεπτομέρειες που αφορούν τις σχολές που τους ενδιαφέρουν, τα προγράμματα σπουδών των σχολών, κ.α.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Ο σύνδεσμος αυτός, προσφέρει στους υποψηφίους την δυνατότητα να κατεβάσουν αρχεία με στατιςτικές αναφορές για τις Σχολές ενδιαφέροντός τους. Υπάρχουν στατιστικά για τους βαθμούς πρόσβασης στις σχολές, για αριθμό επιτυχόντων παρελθοντικών χρόνων κ.α.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο σύνδεσμος αυτό ο υποψήφιος, μπορεί να πλοηγηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα εύρεσης βάσεων Σχολών παρελθοντικών χρόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου