Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)


ΚΕΙΜΕΝΟ
Τα δομικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού

Ο ελληνικός τουρισμός εάν επιθυμεί να επιβιώσει του διεθνούς ανταγωνισμού και εάν επιζητεί να παραμείνει ένας αξιόλογος οικονομικός παράγοντας (εισοδήματα, απασχόληση) θα πρέπει να επιχειρήσει μία αναδιάρθρωση του προϊόντος στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Η κρίση, καταρχάς, ήταν συνέπεια ενός ποσοτικού μοντέλου, το οποίο ωθήθηκε στα όριά του και απεικονίζεται στην υπέρ προσφορά τουριστικών καταλυμάτων. Η αύξηση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων στην παράκτια ζώνη, βασιζόταν στην βασική προϋπόθεση διατήρησης και μεγέθυνσης της τουριστικής ζήτησης. Ωστόσο αυτή η προϋπόθεση δεν επαληθεύτηκε και αποτέλεσε την απαρχή μείωσης της ποιότητας, ως απόρροια μίας ξενοδοχειακού τύπου κρίσης (συμπληρωματικά τουριστικά καταλύματα, παραθεριστικές κατοικίες κ.λπ., που είναι δύσκολο να καταγραφούν στατιστικά). Έτσι η αύξηση των τιμών των ξενοδοχειακών καταλυμάτων οδήγησε τους τουρίστες στην αναζήτηση άλλου τύπου καταλυμάτων, χαμηλότερης ποιότητας και παρεχομένων υπηρεσιών.
Η ξενοδοχειακή κρίση, μέσω μίας πλεονασματικής προσφοράς επί της ζήτησης μπορεί να οφείλεται επίσης στην διαρροή ενός αριθμού πελατών, συνήθως υψηλής εισοδηματικής στάθμης, προς άλλους προορισμούς. Η κρίση του ελληνικού τουρισμού, υπήρξε εξ΄ αρχής μία κρίση του τουριστικού καταλύματος χωρικά προσδιορισμένου στην παράκτια ζώνη και απευθυνόμενου σε μία αγορά οριοθετημένης από τα 4S: Sun, Sand, Sea, and Sex.
Το δεύτερο πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού ορίζεται στην προσφορά ενός και μόνο προϊόντος (4S:), το οποίο είχε επιτρέψει στην χώρα να αυξήσει τις τουριστικές της εισπράξεις που απαιτούνται για την οικονομική της ανάπτυξη. Σήμερα το μοντέλο των 4S φαίνεται να έχει φθάσει σ΄ ένα επίπεδο κορεσμού.
Η τρίτη μεγάλη διαρθρωτική αιτία της κρίσης του ελληνικού τουρισμού θα μπορούσε να είναι η διαρκής αλλοίωση των χωρικών ενοτήτων υποδοχής των τουριστών. Και αυτό οφείλεται στην περιβαλλοντική, αισθητική και ηχητική ρύπανση, την υπερβολική συγκέντρωση των δομών της υποδοχής, την ελλειμματική ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων υγιεινής, των ανεπαρκών υποδομών κ.λπ. Όλα τα παραπάνω παραπέμπουν σε μια  «μια κακή τουριστική ανάπτυξη» και αποτελούν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού.
Η τελευταία αξιόλογη αιτία που θα μπορούσε να ερμηνεύσει την δομικήκρίση του ελληνικού τουρισμού, είναι η απουσία πολιτικής ευαισθησίας για τον τουριστικό τομέα. Αυτή η βιομηχανία διαθέτει ακόμα στην Ελλάδα κεντρικούς χωρικά και συγκεντρωτικούς λειτουργικά μηχανισμούς, χωρίς να υφίστανται αποκεντρωμένοι αυτόνομοι τουριστικοί οργανισμοί, όπως στις χώρες της Δ. Ευρώπης, σ΄ επίπεδο περιφέρειας, νομού και τόπου.
Άλλα φαινόμενα που λειτουργούν προσθετικά στα ήδη υπάρχοντα είναι οι απεργίες και ιδίως σε αεροδρόμια και αερομεταφορές. Τέλος, και η ανασφάλεια σε κάποιες μεγάλες  κυρίως πόλεις αποθαρρύνουν τους τουρίστες να τις επισκεφτούν.
ΠΗΓΗ: www.intravelreport.gr (ελαφρώς διασκευασμένο)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 110 περίπου λέξεις (Μον. 25)
Β1. Να βρείτε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου: «Η τρίτη μεγάλη διαρθρωτική…στην ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού.»  (Μον: 3+5=8)
Β2. Με ποιον τρόπο συνδέονται οι παράγραφοι του κειμένου; (Μον. 6)
Β3. α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: μοντέλου, παράκτια, επαληθεύτηκε, πλεονασματικής, δομική (Μον. 5)
β) Ποια λειτουργία της γλώσσας χρησιμοποιεί κυρίως ο συγγραφέας και τι πετυχαίνει με την επιλογή του αυτή; (Μον. 6)    
Β4. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 110 περίπου λέξεων τη φράση: «Τέλος, και η ανασφάλεια σε κάποιες μεγάλες  κυρίως πόλεις αποθαρρύνουν τους τουρίστες να τις επισκεφτούν.» (Μον. 10)
Γ.  Ο Δήμος σας, με αφορμή τη μείωση της τουριστικής κίνησης, απευθύνει πρόσκληση προς τους δημότες του να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αναβάθμιση του τουρισμού στην περιοχή σας. Αποφασίζετε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα αυτό και συντάσσετε ένα κείμενο 600 περίπου λέξεων, το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα και στο οποίο:
α)  αναλύετε την τεράστια σημασία που έχει ο τουρισμός για τον τόπο σας
β) προτείνετε τρόπους βελτίωσης και αναβάθμισης του τουρισμού.
(Μον. 40)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου