Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ:Υπολογισμός μορίων: Παραδείγματα για κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά

ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσίευση: 08/06/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Γιάννης Καραγιάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία γίνεται ως εξής:
Α. Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).