Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ-ΕΞΑΚΡΙΒΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΑΚΡΙΒΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο πομπός στην… παράγραφο παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία, που αφορούν το…

Με την επιλογή αυτή:

1.       Δίνει πληροφορίες (πληροφορεί-ενημερώνει) που αφορούν το…, έτσι ώστε ο δέκτης να διαμορφώσει μια πιο σαφή και πληρέστερη εικόνα-αντίληψη για το θέμα…

2.       Τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του «…» / Αναπαριστά πιστά την πραγματικότητα σχετικά με το χ, έτσι όπως ακριβώς είναι.  Τα συγκεκριμένα, δηλαδή, αυτά στοιχεία αποτελούν αξιόπιστα τεκμήρια, έχουν αδιαμφισβήτητη ισχύ, αποδίδουν την αλήθεια του χ, προσδίδοντας στον λόγο αξιοπιστία, εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και έτσι ο πομπός αποδεικνύει και πείθει περί της ορθότητας του ισχυρισμού του / περί της αλήθειας των πραγμάτων…

3.       Προσδίδει στον λόγο του μια γενικότερη διάσταση, καθώς αυτά τα στοιχεία είναι γενικά αποδεκτά, έχουν ευρύτερη, καθολική αποδοχή

4.       Το ύφος/λόγος γίνεται πιο τυπικό, επίσημο… αλλά και ουδέτερο, αποστασιοποιημένο, αντικειμενικό…