Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ/ΑΝΑΦΟΡΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ/ΑΝΑΦΟΡΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Ο πομπός στην… παράγραφο παραθέτει τις απόψεις του Ψ…, ο οποίος είναι… και άρα ειδικός επί του θέματος (…) / ή κάνει αναφορά σε…

Με την επιλογή αυτή:

1.       Δίνει πληροφορίες (πληροφορεί-ενημερώνει) που αφορούν το χ και πιο συγκεκριμένα…, προκειμένου ο δέκτης να διαμορφώσει μια πληρέστερη εικόνα και αντίληψη για το…

2.       Επειδή οι πληροφορίες αυτές «βγαίνουν από στόματα» ανθρώπων που είναι ειδικοί, η πληροφόρηση-ενημέρωση αποκτά εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα

3.       Τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του «…». Οι απόψεις/αναφορές αυτές, δηλαδή, λειτουργούν ως εξακριβωμένα στοιχεία-τεκμήρια, προσδίδοντας στον λόγο επιστημονικό κύρος, αξιοπιστία, εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και έτσι αποδεικνύει και πείθει περί της ορθότητας του ισχυρισμού του

4.       Εξάλλου, αποδεικνύει και πείθει και επειδή κάνει επίκληση στην αυθεντία

5.       Ενισχύει και το δικό του «κύρος», καθώς δείχνει πως έχει μελετήσει εμπεριστατωμένα, σε βάθος και πλάτος το χ και δεν εκφράζει απλώς προσωπικές απόψεις, οπτικές ή εκτιμήσεις, αλλά απόψεις ανθρώπων που είναι ειδικοί, άρα γνώστες-επαΐοντες. Έτσι, κερδίζει και την εμπιστοσύνη του δέκτη και ενισχύει την αξιοπιστία των λεγόμενων του

6.       Το ύφος/λόγος γίνεται επιστημονικό, ουδέτερο, αποστασιοποιημένο, αντικειμενικό…, αλλά και τυπικό, επίσημο, έμμεσο…    

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ-ΕΞΑΚΡΙΒΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΑΚΡΙΒΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο πομπός στην… παράγραφο παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία, που αφορούν το…

Με την επιλογή αυτή:

1.       Δίνει πληροφορίες (πληροφορεί-ενημερώνει) που αφορούν το…, έτσι ώστε ο δέκτης να διαμορφώσει μια πιο σαφή και πληρέστερη εικόνα-αντίληψη για το θέμα…

2.       Τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του «…» / Αναπαριστά πιστά την πραγματικότητα σχετικά με το χ, έτσι όπως ακριβώς είναι.  Τα συγκεκριμένα, δηλαδή, αυτά στοιχεία αποτελούν αξιόπιστα τεκμήρια, έχουν αδιαμφισβήτητη ισχύ, αποδίδουν την αλήθεια του χ, προσδίδοντας στον λόγο αξιοπιστία, εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και έτσι ο πομπός αποδεικνύει και πείθει περί της ορθότητας του ισχυρισμού του / περί της αλήθειας των πραγμάτων…

3.       Προσδίδει στον λόγο του μια γενικότερη διάσταση, καθώς αυτά τα στοιχεία είναι γενικά αποδεκτά, έχουν ευρύτερη, καθολική αποδοχή

4.       Το ύφος/λόγος γίνεται πιο τυπικό, επίσημο… αλλά και ουδέτερο, αποστασιοποιημένο, αντικειμενικό…    

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

ΕΡΕΥΝΕΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ/ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ/ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο πομπός στη χ παράγραφο παραθέτει τα εξής αποτελέσματα ερευνών ή πειραμάτων ή στατιστικά στοιχεία ή επιστημονικά δεδομένα:…

Με την επιλογή αυτή:

1.       Δίνει πληροφορίες (πληροφορεί-ενημερώνει) που αφορούν το χ και πιο συγκεκριμένα…, προκειμένου ο δέκτης να διαμορφώσει μια πληρέστερη εικόνα και αντίληψη για το…

2.       Επειδή οι πληροφορίες αυτές είναι καρπός επιστημονικής μελέτης και έρευνας, πληροφόρηση-ενημέρωση αποκτά εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα

3.       Τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του «…». Τα στατιστικά ή ερευνητικά αυτά δεδομένα, δηλαδή, λειτουργούν ως εξακριβωμένα στοιχεία-τεκμήρια, προσδίδοντας στον λόγο επιστημονικό κύρος, αξιοπιστία, εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και έτσι αποδεικνύει και πείθει περί της ορθότητας του ισχυρισμού του

4.       Ενισχύει και το δικό του «κύρος», καθώς δείχνει πως έχει μελετήσει εμπεριστατωμένα, σε βάθος και πλάτος το χ και δεν εκφράζει απλώς προσωπικές απόψεις, οπτικές ή εκτιμήσεις, αλλά γενικά αποδεκτές αλήθειες. Έτσι, κερδίζει και την εμπιστοσύνη του δέκτη και ενισχύει την αξιοπιστία των λεγόμενων του

5.       Το ύφος/λόγος γίνεται επιστημονικό, ουδέτερο, αποστασιοποιημένο, αντικειμενικό…, αλλά και τυπικό, επίσημο, έμμεσο…     

 

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ


Ο πομπός στη χ παράγραφο παραθέτει τα εξής παραδείγματα:… Λέξεις/φράσεις που το δηλώνουν είναι:…

Με την επιλογή αυτή:

1.       Δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες, προκειμένου να αποσαφηνίσει το χ… και να το καταστήσει πιο κατανοητό και εύληπτο, έτσι ώστε ο δέκτης να διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα και αντίληψη για το χ… Τα παραδείγματα, δηλαδή, υπηρετούν τον σκοπό της σαφέστερης και  πληρέστερης πληροφόρησης-ενημέρωσης του δέκτη

2.       Τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του «…». Τα παραδείγματα, δηλαδή, εφόσον είναι εύστοχα, λειτουργούν ως εξακριβωμένα στοιχεία-τεκμήρια, προσδίδοντας στον λόγο αξιοπιστία, εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και έτσι αποδεικνύει και πείθει περί της ορθότητας του ισχυρισμού του.

3.       [Διεγείρει στον δέκτη συναισθήματα, όπως…, τον ευαισθητοποιεί απέναντι στο…, τον προβληματίζει για…, τον παρακινεί σε…]

4.       [«Χρωματίζει» τον λόγο του, τον κάνει ζωντανό, ζωηρό, άμεσο…, κεντρίζει το ενδιαφέρον του δέκτη…]

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

SOS ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021

 ΚΕΙΜΕΝΟ I

   Η τεχνική πρόοδος

  Όσοι, κουνώντας μελαγχολικά το κεφάλι ή υψώνοντας τη φωνή με οργή, αρνούνται την ηθική πρόοδο του ανθρώπου κατά τους μακρούς αιώνες της ιστορικής του διαδρομής, μιλούν συνήθως με αδιαφορία, ή και με περιφρόνηση, για την αξία της "υλικής" προόδου, των κατακτήσεων δηλαδή της επιστήμης και της τεχνικής, που άλλαξαν στους χρόνους μας τη μορφή του κόσμου.

 -Καμιά επιρροή, λέγουν, δεν έχουν αυτά τα πολυθρύλητα θαύματα απάνω στον ηθικό βίο του ανθρώπου, στο χαρακτήρα, στην προσωπικότητά του. Άλλη η μια τροχιά, άλλη η άλλη· δεν πηγαίνουν παράλληλα. Ή

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑ Γ (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

 

Α. Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ο μαθητής καλείται να παράξει ένα κείμενο 100 – 200 λέξεων (100-150 ή 150-200 λέξεις) στο οποίο:

1.       Θα παρουσιάζει το βασικό θέμα/ερώτημα ή κάποιο υποθέμα  που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, μέσα από την οπτική του πομπού («τι λέει το κείμενο»), αξιοποιώντας συνδυαστικά διάφορους κειμενικούς δείκτες ή/και στοιχεία του συγκείμενου

2.       και θα καταθέτει και την προσωπική του θέση-οπτική επί αυτού («τι σημαίνει για τον ίδιο αυτό το θέμα»)

Β. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Ο μαθητής πρέπει να:

1.       Αναφέρει πρώτα το Θέμα/ερώτημα/υποθέμα του κειμένου

Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

ΡΗΜΑΤΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

 ΡΗΜΑΤΙΚΑ ή ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

α΄ ενικό

Ο πομπός χρησιμοποιεί το α΄ενικό πρόσωπο (……….). Με την επιλογή αυτή:

1.       Προσεγγίζει το θέμα… μέσα από τα δικά του προσωπικά βιώματα, αφηγούμενος την «προσωπική του ιστορία και εμπειρία» (ως…, π.χ. εκπαιδευτικός)

2.       Καθιστά σαφές πως εκφράζει την προσωπική του άποψη/γνώμη/αντίληψη επί του θέματος…

3.       Εκμυστηρεύεταιεξομολογείται πως…  (π.χ. τα συναισθήματα που ένιωσε…)

4.       Κάνει επίκληση στο ήθος του, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας την προσωπική του στάση, συμβολή, ευθύνη… απέναντι στο θέμα

5.       Παίρνει θέση απέναντι στο θέμα… τοποθετείται…

6.       Αντιδιαστέλλει τη δική του άποψη-θέση-στάση για το θέμα με τη θέση-άποψη-στάση κάποιων άλλων, εκείνων που…

Έτσι, προσδίδει στο κείμενο/λόγο/ύφος (επικοινωνιακό αποτέλεσμα):

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑ

Γράφονται με κεφαλαίο στην αρχή:


1) Τα ανθρωπωνύμια: βαφτιστικά (Γιώργος, Άννα) και τα οικογενειακά (Παπαπέτρου, Πλάτωνας)

Τα επίθετα, όμως, που παράγονται από τα ανθρωπωνύμια γράφονται με μικρό (πλατωνικός διάλογος)

2)  Οι επίσημες ονομασίες κρατών (Ελλάδα, Ισπανία) και τα τοπωνύμια (Αθήνα, Μαδρίτη)


3)  Τα εθνικά ονόματα (Έλληνας, Ισπανός) και τα ονόματα που φανερώνουν τοπική καταγωγή (Αθηναίος, Ζακυνθινός)

Όταν, όμως, τα τοπωνύμια, τα εθνικά ονόματα και τα ονόματα που φανερώνουν καταγωγή είναι επίθετα ή επιθετικοί προσδιορισμοί, τότε το αρχικό τους γράμμα γράφεται με μικρό (ελληνική παράδοση)

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

SOS ΘΕΜΑΤΑ 2020 ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΚΕΙΜΕΝΟ I

  Η τεχνική πρόοδος

 Όσοι, κουνώντας μελαγχολικά το κεφάλι ή υψώνοντας τη φωνή με οργή, αρνούνται την ηθική πρόοδο του ανθρώπου κατά τους μακρούς αιώνες της ιστορικής του διαδρομής, μιλούν συνήθως με αδιαφορία, ή και με περιφρόνηση, για την αξία της "υλικής" προόδου, των κατακτήσεων δηλαδή της επιστήμης και της τεχνικής, που άλλαξαν στους χρόνους μας τη μορφή του κόσμου.

-Καμιά επιρροή, λέγουν, δεν έχουν αυτά τα πολυθρύλητα θαύματα απάνω στον ηθικό βίο του ανθρώπου, στο χαρακτήρα, στην προσωπικότητά του. Άλλη η μια τροχιά, άλλη η άλλη· δεν πηγαίνουν παράλληλα. Ή
-Καμιά ουσιαστική αξία, λέγουν, δεν έχουν οι τεχνικές τελειοποιήσεις των μέσων της ζωής, για τις οποίες υπερηφανεύεται ο πολιτισμός μας. Ευτυχέστερος ήταν ο άνθρωπος που ζούσε χωρίς τις σημερινές ανέσεις, σε κοινωνίες απλούστερες, "πρωτόγονες". Ή
-Όχι μόνο δεν καλυτέρεψε, αλλά χειροτέρεψε τον άνθρωπο η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνικής. Πολλαπλασίασε τη δύναμη της κακουργίας του . . .

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Ο ΡΟΛΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ


Ο ρόλος της ερώτησης μπορεί να είναι διττός:

1.      Αφενός έχει οργανωτικό ρόλο, υπηρετεί δηλαδή τις ανάγκες συνοχής και συνεκτικότητας, λειτουργώντας ως συνοχικός δεσμός:

α) εισαγωγής στο Θεματικό Κέντρο και λειτουργεί ως δείκτης πλαισίου. Είναι οι ερωτήσεις που θέτει ο πομπός στην αρχή του κειμένου για να «εισέλθει» στο Θεματικό Κέντρο του κειμένου του, το θέμα δηλαδή που πρόκειται να διαπραγματευτεί-αναλύσει (ενδέχεται να είναι διαδοχικές και κλιμακωτές). Π.χ. «Πόσο ήσυχοι μπορούμε να κοιμόμαστε όταν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά πεθαίνουν από την πείνα;»

Σάββατο 23 Μαΐου 2020

ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Είναι τα γλωσσικά-μορφικά στοιχεία που βοηθούν τον αναγνώστη/ακροατή να συνδέσει το κειμενικό μήνυμα με το ευρύτερο γνωσιακό, καταστασιακό και πολιτισμικό του πλαίσιο.

Κειμενικοί Δείκτες που υπηρετούν και δηλώνουν την οργάνωση-συνοχή του κειμένου:

  1. Δείκτες σύζευξης: δείχνουν τις λογικές σχέσεις μεταξύ προτάσεων μέσα σε μια Περίοδο. Είναι διάφοροι σύνδεσμοι ή επιρρήματα, π.χ. προσθετικοί (επίσης, και, επιπλέον…), αντιθετικοί (αλλά, όμως…), συμπερασματικοί (άρα, επομένως…), αιτιολογικοί (επειδή, διότι…), χρονικοί (πριν, μετά, ύστερα…), κ.λπ.

Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ή ΓΛΩΣΣΙΚΑ-ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ


Γλωσσικές επιλογές/ Εκφραστικά ή γλωσσικά μέσα

Είναι οι συγκεκριμένες - στοχευμένες επιλογές του πομπού προκειμένου να νοηματοδοτήσει τον λόγο του, να τον χρωματίσει υφολογικά, να επιτύχει τους στόχους του (να πείσει, να εξηγήσει, να ευαισθητοποιήσει, να αισθητοποιήσει, να παρακινήσει, κ.λπ.), να εκφράσει τις απόψεις του ή τα συναισθήματά του, να διατυπώσει τα σχόλια του, κλπ.

Οι επιλογές και τα μέσα αυτά ποικίλουν, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναφορών, που λειτουργούν ως «κειμενικοί δείκτες».

Μερικές από τις επιλογές αυτές είναι:

1.      Τα σχήματα λόγου

2.      Τα σημεία στίξης, π.χ. ερωτηματικά (ερωτήσεις)…

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Αφηγηματικοί Χρόνοι

(Από το βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα - Το γνωστικό αντικείμενο, Βασίλης Πρασσάς, εκδόσεις Κοκοτσάκης, 2005) 

Χρόνοι εξωτερικοί-εξωκειμενικοί σε σχέση με την αφήγηση

Από τη στιγμή που η αφήγηση είναι μια πράξη επικοινωνίας μεταξύ ενός πομπού (συγγραφέας ή ομιλητής) και του δέκτη (αναγνώστης ή ακροατής), που αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα, μπορούμε να εντοπίσουμε τους εξής χρόνους:


Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)


ΚΕΙΜΕΝΟ
Τα δομικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού

Ο ελληνικός τουρισμός εάν επιθυμεί να επιβιώσει του διεθνούς ανταγωνισμού και εάν επιζητεί να παραμείνει ένας αξιόλογος οικονομικός παράγοντας (εισοδήματα, απασχόληση) θα πρέπει να επιχειρήσει μία αναδιάρθρωση του προϊόντος στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)


ΚΕΙΜΕΝΟ

του Σταύρου Γιαγκάζογλου

Πριν μία ή δύο δεκαετίες, αν κάποιος ισχυριζόταν ότι υπάρχει οργανωμένη και κατευθυνόμενη ρητορική του μίσους στην Ελλάδα, θα έλεγα ότι πρόκειται για υπερβολές. Ανατρέχοντας στη νεώτερη ιστορία μας, η ρητορική του μίσους θα μπορούσε ενδεχομένως να αναζητηθεί στην ιδεολογική και πολιτική συγκρότηση του νέου Ελληνικού Κράτους και στις κατά καιρούς ποικίλες εξάρσεις, οι οποίες οδήγησαν άλλοτε σε σκληρές ιδεολογικές συγκρούσεις, σε εθνικούς διχασμούς, στον εμφύλιο και στη δικτατορία. Μετά τη Μεταπολίτευση φάνηκε να τίθεται τέρμα στον κύκλο αυτό των αντιθέσεων της νεοελληνικής κοινωνίας και ιδεολογίας. Στις μέρες μας, όμως, η ρητορική του μίσους ως ακραίος ρατσιστικός και βίαιος λόγος επανεμφανίζεται και στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες δυτικές και μη κοινωνίες, έχοντας στο στόχαστρό της τον άλλο, τον ξένο, τον διαφορετικό.

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Το αληθινό παραμύθι της βίας
του Ευγένιου Τριβιζά

Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι ένα πολύμορφο και πολυδιάστατο φαινόμενο, η έκταση και η σοβαρότητα του οποίου δύσκολα αναγνωρίζονται. Κυρίως επειδή τα θύματα φοβούνται να το εξομολογηθούν, οι δάσκαλοι δυσκολεύονται να το χειριστούν και τα σχολεία διστάζουν να το παραδεχτούν λόγω του αρνητικού αντίκτυπου που θα έχει στην εικόνα και στη φήμη τους. Η σχολική βία ξεκινάει ως λεκτική, από κοροϊδευτικές παρατηρήσεις, προσβλητικές εκφράσεις, διασπορά ψιθύρων με στόχο τον στιγματισμό και αποκλεισμό του θύματος από σχολικές παρέες, κλιμακώνεται με την καταστροφή ή κλοπή αντικειμένων ιδιοκτησίας του και συχνά εκτρέπεται σε σωματική βία. Στην αρχή απλά σπρωξίματα και στη συνέχεια ακραίες μορφές επιθετικότητας.

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Προτεινόμενα θέματα πανελληνιών 2018 στην έκθεση: Το άγχος για την εισαγωγή στα ΑΕΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι σπουδές ως κοινωνική επένδυση

Για τα ελληνικά δεδομένα, το ερώτημα αν αξίζει να πάει κάποιος στο πανεπιστήμιο μοιάζει ρητορικό. Σε μια χώρα, όπου οι εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο αποτελούν σταθερή πηγή ειδησεογραφίας, αναλύσεων και σχολιασμών, είναι προφανές ότι υπάρχει ευρεία κοινωνική συναίνεση σχετικά με τη σημασία του γεγονότος καθεαυτού και την αξία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατ΄ επέκταση. Είναι ενδεικτικό ότι τα αποτελέσματα, οι βάσεις, ακόμη και τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων τροφοδοτούν εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες. Συνεπώς, η ελληνική κοινωνία έχει απαντήσει θετικά στο ερώτημα αν αξίζει να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Το ερώτημα που θα έπρεπε λοιπόν να τεθεί, αφορά όχι το αν αξίζει αλλά γιατί αξίζει- σωστότερα, γιατί υπάρχει η γενικευμένη πεποίθηση ότι αξίζει- να αποκτήσει κάποιος πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ζώνη πολιτισμού» στα Σχολεία

 Εχουμε σκεφθεί, όταν βλέπουμε τόσο κόσμο να επισκέπτεται ένα μουσείο ή μια πινακοθήκη στο εξωτερικό, όταν δεν μπορείς εκεί να βρεις εισιτήριο για ένα θέατρο ή για μια συναυλία, όταν βλέπουμε τόσο κόσμο να συχνάζει στα βιβλιοπωλεία τού εξωτερικού, γιατί συμβαίνει αυτό; Είναι οι Αμερικανοί, οι Αγγλοι, οι Γερμανοί ή οι Γάλλοι ή όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι τόσο μορφωμένοι, τόσο καλλιεργημένοι, τόσο φιλομαθείς, τόσο «κουλτουριάρηδες»; Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο; Μήπως οι πολίτες αυτών των χωρών έχουν μάθει να ακούνε μουσική, να βλέπουν εκθέσεις, να επισκέπτονται μουσεία, να βλέπουν θέατρο, να διαβάζουν βιβλία; Και πού το έχουν μάθει;

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / Κριτήριο Αξιολόγησης Γ' Λυκείου

ΚΕΙΜΕΝΟ
Σήμερα ο φτωχός δεν είναι ένας πλούσιος με λιγότερα λεφτά αλλά ένας "άλλος άνθρωπος". Η εισοδηματική φτώχεια (έλλειψη πόρων) καταλήγει σε μια ανθρώπινη φτώχεια με την έννοια της άρνησης των κοινών αξιών. Καθώς δεν μοιραζόμαστε πλέον κοινούς μύθους, κοινές μορφές ζωής και κυρίως κοινές αντιλήψεις για τον άνθρωπο και για τον κόσμο και ούτε τρέφουμε ο καθένας για τον πλαϊνό συναισθήματα φιλαλληλίας, ο φτωχός αισθάνεται νομιμοποιημένος και εξ αρχής δικαιολογημένος στην οριστική απόρριψη τόσο της σταθερής τελικής αξίας της ζωής όσο και ορισμένων λειτουργικών αξιών της κοινωνίας.

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017

[Επιστήμη και επιστήμονες]
H επιστήμη, ως αέναος αγώνας του ανθρώπου για την κατάκτηση της γνώσης, με την οξυδερκή παρατήρηση, τη διαίσθηση και την έρευνα, ανοίγει συνεχώς νέους ορίζοντες και φωτίζει τον νου. Επιστήμη, βέβαια, και τεχνολογία δεν ταυτίζονται, διότι η επιστήμη παραμένει προσηλωμένη στην όλο και πιο βαθιά κατάκτηση της γνώσης, ενώ η τεχνολογία έχει ως επιδίωξη την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την υπηρέτηση των τρεχουσών, πρακτικών αναγκών του ανθρώπου. Πολύ χαρακτηριστικά, ο Αϊνστάιν [1879-1955] είχε τονίσει ότι η επιστήμη μπορεί να προσφέρει τα μέσα για την ανάπτυξη σκοπών, τους οποίους έχουν οραματιστεί προσωπικότητες που διαθέτουν υψηλά ηθικά ιδανικά.

Σάββατο 13 Μαΐου 2017

SOS ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2017 (ΝΕΟΙ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Υπάρχει μια Καλύτερη Νέα Γενιά", του Π. Σκλια,  Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Η μέχρι τώρα παρουσία μου στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ένα έτος από τον Νοέμβριο του 2007, με οδήγησε σε μια διαπίστωση, η οποία ενδεχομένως να διαφοροποιεί τη μέχρι σήμερα εικόνα που η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας έχει για τις νεότερες γενεές στη χώρα μας, αυτή της απάθειας, της αδιαφορίας καιεντέλει της μη συμμετοχής. Η προσωπική μου θέση στηρίζεται στο επιχείρημα ότι οι νέοι συμμετέχουν, ενδιαφέρονται για νέες και καλύτερες γνώσεις, απαιτούν, προσπαθούν ατομικά και συλλογικά για να έχουν μια καλύτερη ζωή. Η σημερινή νέα γενιά, παρά τις ιδιομορφίες και τις διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές παραστάσεις που έχει, παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα γενική εικόνα: όταν υπάρχει έγκαιρη πληροφόρηση και νόημα για ουσιαστική δράση, σε συνδυασμό με ειλικρινή διάθεση, τότε εμπιστεύεται και συμμετέχει ενεργά. Αν διαπιστώσει μια ψεύτικη πρόθεση, μη ουσιαστική δράση και διακρίνει σκοπιμότητα, τότε αδιαφορεί και απέχει.

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

SOS ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2017 (ΝΕΟΙ-ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΔΑ-ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ)

Μια γενιά από ηλιθίους;

(Εξαιρετικό άρθρο ενός 14χρονου νέου που όλοι πρέπει να διαβάσουν)

Όσο και αν είναι επώδυνο για μένα, δυστυχώς ανήκω σε αυτήν τη γενιά. Αναφέρομαι βεβαίως στη γενιά ανθρώπων που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα την περίοδο από 1998 και πάνω.Μια γενιά που μεγάλωσε με σύντροφο την τεχνολογία. Μία γενιά που πήρε τελείως διαφορετικό δρόμο από την προηγούμενη, μια πορεία που ίσως δεν είναι αναστρέψιμη. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτή τη νέα γενιά;

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016

Διαγώνισμα Γ΄ Λυκείου (επιστήμη και ηθική)


ΚΕΙΜΕΝΟ
Επιστημονική γνώση και ηθική   

Συναρτάται άραγε η επιστήμη με την ηθική σε ένα θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο ή είναι ανεξάρτητη και αποκομμένη η μία από την άλλη; Στο ερώτημα αυτό, που αποκτά στις μέρες μας μία ιδιαίτερη, ζωτική σημασία, καλούμαστε εκ των πραγμάτων να δώσουμε μία όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένη απάντηση. Παρότι η φιλοσοφική, η επιστημολογική και η κοινωνιολογική θεώρηση του θέματος δεν αφήνουν κατά τη γνώμη μου περιθώρια για μία απάντηση, που δεν θα ήταν μονοσήμαντα καταφατική, οι απόψεις της επιστημονικής και της φιλοσοφικής κοινότητας δεν φαίνεται να συγκλίνουν σε μία κοινή θέση.

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ:Υπολογισμός μορίων: Παραδείγματα για κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά

ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσίευση: 08/06/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Γιάννης Καραγιάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία γίνεται ως εξής:
Α. Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Κυριακή 15 Μαΐου 2016

ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)


ΚΕΙΜΕΝΟ 
Η φιλία Η φιλία, δώρο ακριβό και ευτύχημα σπάνιο, έχει πανάρχαιους τίτλους ευγένειας. Την εχάρηκαν άνθρωποι εκλεκτοί, σε όλα τα γεωγραφικά και τα ιστορικά πλάτη της οικουμένης, και την εγκωμίασαν ποιητές, σοφοί, πολιτικοί με τον τρόπο του ο καθένας, αλλά όλοι με την ίδια συγκίνηση. Άλλωστε, εκτός από την καταγωγή της λέξης (που είναι κατευθείαν παράγωγο του κύριου για την «αγάπη» ρήματος: φιλείν), και μόνο το γεγονός ότι, για να τονίσουμε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη μας προς τα πιο οικεία μας πρόσωπα, δηλώνουμε ότι τους θεωρούμε «φίλους», μαρτυρεί πόσο ψηλά η κοινή συνείδηση τοποθετεί τη φιλία.