Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ/ΑΝΑΦΟΡΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ/ΑΝΑΦΟΡΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Ο πομπός στην… παράγραφο παραθέτει τις απόψεις του Ψ…, ο οποίος είναι… και άρα ειδικός επί του θέματος (…) / ή κάνει αναφορά σε…

Με την επιλογή αυτή:

1.       Δίνει πληροφορίες (πληροφορεί-ενημερώνει) που αφορούν το χ και πιο συγκεκριμένα…, προκειμένου ο δέκτης να διαμορφώσει μια πληρέστερη εικόνα και αντίληψη για το…

2.       Επειδή οι πληροφορίες αυτές «βγαίνουν από στόματα» ανθρώπων που είναι ειδικοί, η πληροφόρηση-ενημέρωση αποκτά εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα

3.       Τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του «…». Οι απόψεις/αναφορές αυτές, δηλαδή, λειτουργούν ως εξακριβωμένα στοιχεία-τεκμήρια, προσδίδοντας στον λόγο επιστημονικό κύρος, αξιοπιστία, εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και έτσι αποδεικνύει και πείθει περί της ορθότητας του ισχυρισμού του

4.       Εξάλλου, αποδεικνύει και πείθει και επειδή κάνει επίκληση στην αυθεντία

5.       Ενισχύει και το δικό του «κύρος», καθώς δείχνει πως έχει μελετήσει εμπεριστατωμένα, σε βάθος και πλάτος το χ και δεν εκφράζει απλώς προσωπικές απόψεις, οπτικές ή εκτιμήσεις, αλλά απόψεις ανθρώπων που είναι ειδικοί, άρα γνώστες-επαΐοντες. Έτσι, κερδίζει και την εμπιστοσύνη του δέκτη και ενισχύει την αξιοπιστία των λεγόμενων του

6.       Το ύφος/λόγος γίνεται επιστημονικό, ουδέτερο, αποστασιοποιημένο, αντικειμενικό…, αλλά και τυπικό, επίσημο, έμμεσο…    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου